FSM TechTalkThai

IFS
Field Service Management

IFS Field Service Management เครื่องมือจัดการงานบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ

งานบริการมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการภาคสนาม การซ่อมแซมคลังสินค้า การบำรุงรักษานอกสถานที่ หรืองานติดตั้งเครื่องมือต่างๆ การจัดการกระบวนการเหล่านั้นเข้าด้วยกัน โดยการผสมผสานของ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จขององค์กร

ดังนั้นบรรดาผู้ผลิตและผู้ให้บริการต่างจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมมั่นใจว่า อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานและสามารถส่งมอบได้ตรงเวลา และได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ความต้องการด้านบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อให้บริการดูแลอุปกรณ์ดังกล่าว ก็กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การบริหารจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีเพียงเครื่องมือที่พร้อมรองรับสำหรับทุกขั้นตอนการให้บริการนอกสถานที่แบบครบวงจรเท่านั้น ที่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างความพึงพอใจอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรา

IFS Field Service Management เป็นโซลูชันการจัดการงานบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ที่พร้อมรองรับงานด้านต่างๆ อันได้แก่ การสั่งงานบริการ การจัดตารางเวลาสำหรับบริหารบุคลากร การมอบหมายงานให้ช่างตามทักษะความสามารถและความพร้อม การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด การจัดสรรอุปกรณ์ การจัดการระบบโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง รวมถึงการบริหารข้อตกลงการให้บริการและรายงานที่มีพร้อมให้ใช้งานได้โดยตรงในระบบ

งานบริการเต็มไปด้วยรายละเอียดและความซับซ้อน การยกระดับการจัดการงานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นกุญแจสําคัญที่นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรแล้ว ยังช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับธุรกิจของท่านอีกด้วย เอกสารที่ท่านจะได้รับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการงานบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบและประโยชน์ที่ธุรกิจบริการต่างๆจะได้รับ

ดาวน์โหลด IFS Field Service Management เครื่องมือจัดการงานบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ