เหตุผล 7 ข้อในการเลือก IFS Cloud สำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมการผลิต

ซอฟต์แวร์ ERP มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตเพราะระบบซอฟต์แวร์จะช่วยให้การประสานงานในแผนกต่างๆและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในการสร้างองค์ประกอบของธุรกิจประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยในการควบคุมการผลิต (Shop Floor) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ ส่วนงานด้านการเงิน และการขาย ช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการธุรกิจ และซอฟต์แวร์ ERP ที่มาในรูปแพ็คเกจเดียวจะช่วยให้ธุรกิจผลิตสามารถให้ความสำคัญกับกระบวนการธุรกิจหลักขององค์กรได้

ซอฟต์แวร์ IFS Manufacturing พร้อมสนับสนุนทุกกระบวนการในการผลิต ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนที่ลูกค้ามีส่วนร่วม โดยสนับสนุนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบครบถ้วน

1. โซลูชันทางธุรกิจที่ครบถ้วน (Complete Business Solution)

การสนับสนุนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรมไปจนถึงการผลิต การส่งมอบสินค้า และการซ่อมแซม

ด้วย IFS Cloud ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียวและคุณจะมีข้อมูลในเวอร์ชันเดียว นั่นหมายถึงผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำตลาดได้เร็วขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น พัฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสในการขาย พร้อมลดข้อผิดพลาด และของเสียจากการผลิต

2. เทคนิคการจัดตารางการผลิตขั้นสูง (Advanced Scheduling Techniques)

การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าด้วยระบบ AI  (ปัญญาประดิษฐ์)

ระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นส่วนที่บูรณาการเข้ากับระบบ IFS Demand Planner เพื่อช่วยแยกแยะแบบแผนและแนวโน้ม นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความแม่นยำในการคาดการณ์

ระบบวางแผนความต้องการวัสดุมาตรฐาน ที่รับรองโดยสถาบัน DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning)

ระดับบัฟเฟอร์ของ IFS นั้นกำหนดโดยอัลกอริทึมที่ทางสถาบัน DDMRP ได้ทำการรับรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำใส่เข้าระบบ

3. การบริหารโครงการเชิงบูรณาการ (Integrated Project Management)

ระบบบริหารโครงการที่ครบถ้วนสำหรับการดูแลทรัพยากรและต้นทุน

IFS Cloud รวมการวางแผนทรัพยากรและวัตถุดิบในการบริหารโครงการที่ครบถ้วน  ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ต้นทุน การติดตามกำลังการผลิตและเวลาการผลิตอย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถบริหารต้นทุนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าที่จะเป็นไปได้

การควบคุมสินค้าคงคลังสำหรับโครงการ

การควบคุมและดูแลสินค้าคงคลังที่จัดซื้อมาสำหรับใช้ในงานโครงการเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอ IFS Cloud จะช่วยดูแลระบบสินค้าคงคลังของโครงการ โดยไม่สามารถนำสินค้าไปใช้งานได้หากไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดสินค้าคงคลังได้

4. ระบบอัจฉริยะด้านการดำเนินการ (Operational Intelligence)

ฟังก์ชัน Lobby ที่ออกแบบตามอุตสาหกรรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นใช้ระบบ โดยลดการพึ่งพาการฝึกอบรม

User Interface ของ IFS Cloud ประกอบด้วยฟังก์ชัน Lobby ที่จะช่วยแนะนำให้ผู้ใช้งานไปยังหน้าแอพพลิเคชันที่ถูกต้องตามกระบวนการ   Lobby เป็นฟังก์ชันมาตรฐานที่จะช่วยผู้ใช้งานในการค้นหาหน้าจอตามบทบาทของผู้ใช้งานนั้นๆ

มีระบบวัดผล KPI ด้านการผลิต ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

โดยปกติแล้ว KPI จะถูกกำหนดหลังจากซอฟต์แวร์ติดตั้ง แต่ด้วย IFS Cloud ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ KPI มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมตามกระบวนการได้ทันที ช่วยลดเวลาในการกำหนด KPI ในหลายสัปดาห์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องใช้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

ระบบ Visualizer ด้านการผลิตจะช่วยสร้างภาพให้เห็นถึงทรัพยากรต่างๆ ตามที่พยากรณ์ หรือคาดการณ์ไว้

ผู้ใช้งานจะมีหน้าจอกราฟฟิกของทรัพยากรในการดำเนินการ ช่วยให้เห็นภาพกำลังความสามารถที่มีอยู่ว่า อยู่ในระดับต่ำหรือสูงกว่าในช่วงเวลาหนึ่งได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น

5. ระบบการจัดการคุณภาพ และการจัดการเอกสารเชิงบูรณาการ (Integrated Quality Management and Document Management)

การจัดการคุณภาพ รวมถึงการปฏิบัติตาม การตรวจสอบ และการวางแผนคุณภาพ

การรายงานความคลาดเคลื่อนในการผลิตหรือรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Non-Conformance Report) สามารถออกรายงานนี้ที่จุดใดก็ได้ในกระบวนการผลิตโดยบุคลากรที่พบปัญหาและในเวลาที่พบปัญหา ซึ่งอาจตรวจจับโดยเครื่องจักรหรือเจ้าหน้าที่รับสินค้าพบปัญหาที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเห็นภาพว่าปัญหาคุณภาพเกิดที่จุดใด ปัญหานี้สามารถจัดการผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการเอกสารซึ่งควบคุมการเข้าถึงและการแก้ไขเอกสาร

IFS Cloud มีฟังก์ชันดูแลจัดการเอกสารที่ควบคุมการแก้ไข ซึ่งจะช่วยในการค้นหาเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบกระดาษและช่วยประหยัดเวลาในการลดคำร้องการหาข้อมูลหรืองานเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น เอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมดหรือรายงานการตรวจวัดสามารถนำมาแนบกับรายการรับสินค้า เพื่อที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ตามความต้องการ

6. กลับสู่การซัพพอร์ตแบบมาตรฐาน (Get back on standard support)

ระบบ IFS Applications ของคุณสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ดาต้าเบสของบุคคลที่สาม (Third Party) มิดเดิลแวร์  ระบบปฏิบัติการเซิรฟ์เวอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ (Software Deployment)  มัลแวร์ ระบบป้องกันไวรัส และอื่นๆ

เมื่อ IFS Applications ของคุณพ้นระยะเวลาการซัพพอร์ต ไม่เพียงแต่คุณจะพลาดเทคโนโลยีใหม่เท่านั้น แต่คุณจะมีตัวเลือกในการซัพพอร์ตที่ลดลงด้วยซึ่งจะสร้างความเสี่ยงด้านการดำเนินการและความปลอดภัย

การเริ่มวางแผนการอัพเกรดไปยัง IFS Cloud จะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้ ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่อง

7. ลดการทำ Customizationลดค่าใช้จ่าย (Reduce customizations, reduce costs)

ลูกค้า IFS สามารถลดการทำ Customization ได้โดยเฉลี่ยถึง 60% เมื่อลูกค้าทำการอัพเกรด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและความต้องการทรัพยากรในการซัพพอร์ตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ IFS Cloud ยังช่วยให้คุณสามารถทำการคอนฟิกเกอเรชั่นได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ฟังก์ชัน Designer และเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการขยายรูปแบบดาต้า เปลี่ยนยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส เซ็ทระบบอัตโนมัติในขั้นตอนต่างๆ และอื่นๆมากกว่านี้

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IFS Cloud

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    Cookies Details

  • คุกกี้การตลาด

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save