Customer Relationship Management on IFS Cloud

ระบบ Customer Relationship Management  หนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กรที่จะช่วยในการนำข้อมูลด้านต่างๆ ของลูกค้าที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดและการขายมาวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มีอยู่และพัฒนาฐานลูกค้าใหม่   ซอฟต์แวร์ CRM จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์กรควรนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้

Customer Relationship Management on IFS Cloud

CRM on IFS Cloud นำเสนอซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่องานทั้งฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดขององค์กรได้อย่างลื่นไหล อีกทั้งซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud ยังทำให้ทีมงานทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์โมบาย อย่างเช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ  อำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายขายและการตลาดด้วยความสามารถในการอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์จากที่ใดก็ได้   เพิ่มความคล่องตัวและสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำงานของฝ่ายขาย ซึ่งมักจะทำงานอยู่นอกสำนักงาน

กระบวนการการพัฒนา CRM on IFS Cloud เริ่มต้นโดยทีมการตลาดจะรวบรวมรายชื่อมาจากกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานเทรดโชว์ การแนะนำสินค้าผ่านโทรศัพท์ หรือช่องทางการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์  และทีมการตลาดจะทำการตรวจสอบความต้องการของลูกค้าและศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Prospect) เพื่อส่งมอบต่อให้ฝ่ายขายติดต่อเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

Lead Management

ฟังก์ชันการจัดเก็บกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) สามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ การติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ทำกับ Lead และฝ่ายการตลาดสามารถทำการคัดกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) ตามรูปแบบที่องค์กรกำหนด ค้นหาว่ากลุ่มลูกค้ารายใดที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการของบริษัท

**ฟังก์ชัน Lead จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Business Opportunity

หลังจากทีมการตลาดได้นำส่งรายชื่อกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทส่งต่อให้กับฝ่ายขาย โดยฝ่ายขายจะรวบรวมรายละเอียดความต้องการของลูกค้าโดยบันทึกลงในฟังก์ชัน Business Opportunity โดยลงทะเบียนรายการสินค้าและบริการที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า เก็บประวัติการติดต่อและลูกค้า ประวัติใบเสนอราคาและการต่อรองในการขายนั้นๆ

**Business Opportunity ฟังก์ชันที่จัดเก็บรวบรวมรายละเอียดของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

นอกจากนี้ องค์กรสามารถกำหนดวิธีการขายไว้อย่างเป็นแบบแผน   ตามกระบวนการที่สอดคล้องกับสินค้าและบริการของบริษัท ซึ่งจะมีระบบในการติดตามงานขายและสามารถเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จาก Business Opportunity ฝ่ายขายสามารถสร้างใบเสนอราคา (Quotation) ได้โดยระบบจะดึงข้อมูลเข้าระบบการสร้างใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ และพิมพ์ออกตามฟอร์มใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้าพร้อมจัดเก็บประวัติของใบเสนอราคา

Customer 360

Dashboard ที่ช่วยให้องค์กรรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลายๆฟังก์ชันมาไว้ที่หน้าจอเดียว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมตามรายลูกค้า หรือรายบริษัท อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารหากต้องการเข้าดูเอกสารก็เพียงคลิกที่ตัวเลขเพื่อดูรายละเอียดของเอกสารนั้นๆ ซึ่งข้อมูลจะอัพเดทแบบเรียลไทม์  

**Customer 360 ฟังก์ชันช่วยให้มองภาพรวมของลูกค้าได้ในหน้าจอเดียว

นอกจากนี้ ประวัติการซื้อขายและการติดต่อจะช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นจนสามารถคาดคะเนแนวโน้มการจัดซื้อของลูกค้า ทำให้องค์กรมีเครื่องมือที่จะสามารถสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)  สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ด้วยการทำความเข้าใจลูกค้าต้องการสินค้าหรือบริการแบบไหน เพื่อที่จะได้สร้างผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

Representative 360

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้พนักงานขายแต่ละคนสามารถเห็นภาพรวมของ prospect และ ลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบุคคลที่ติดต่อ กิจกรรมที่ติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายสามารถจัดตารางการทำงานในการพบลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบกิจกรรมส่งเสริมการขายที่พนักงานขายได้นำเสนอให้ลูกค้าในแต่ละรายว่าลูกค้ามีความสนใจกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้ามากขึ้น

รวมถึงเอกสารต่างที่นำเสนอต่อลูกค้าเช่น ใบเสนอราคา ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้พนักงานขายสามารถทำการค้นหาได้โดยง่าย ช่วยลดเวลาในการค้นหาเอกสาร อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์การขายหรือการทำรายงานสรุปยอดขายรายบุคคล

**Representative 360 ฟังก์ชันที่ช่วยในการติดตามการทำงานของฝ่ายขาย

นอกจากฟังก์ชันดังกล่าว CRM on IFS Cloud ยังมีฟังก์ชันที่คอยติดตามกิจกรรม (Activity) การสร้างแคมเปญ (Campaign Management) การจัดการ Business Mail การสร้างปฏิทินของฝ่ายขาย (Business Calendar) เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถมองเห็นภาพรวมการทำงานของฝ่ายขายในรูปแบบของปฏิทินอีกด้วย

ระบบ Customer Relationship Management on IFS Cloud ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย (User Friendly) ลดงานด้านเอกสารโดยสามารถแนบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับทุกๆฟังก์ชัน โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมาเพื่อส่งต่อให้ทีมงานอื่น อีกทั้งผู้บริหารขององค์กรสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลเอกสารการขายทุกอย่างผ่านระบบได้ทันที

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Relationship Management

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    Cookies Details

  • คุกกี้การตลาด

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save