5 MEGATREND ที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ พร้อมเหตุผลว่าทำไมการทำงานข้ามสายงาน (Cross-Functional Approach) จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบัน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่จะคาดการณ์ การหยุดชะงักกำลังรุนแรงขึ้น เกิดขึ้นเร็วขึ้น ส่งผลกระทบหนักขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไป ขอต้อนรับสู่ความจริงอันถัดไป

Megatrend 1: การเริ่มต้นของ Digital Transformation

จากผลสำรวจอนาคตของภาคการผลิต ที่ทาง IFS ได้จัดทำขึ้นประกอบด้วยข้อมูลของ IDC แสดงให้เห็นถึงการเติบโตในการใช้ระบบดิจิตอลซึ่งมีผลตอบรับที่ดี    โดยส่งเสริมด้านผลกำไรและการเติบโตในระยะเวลาแตกต่างกัน การสำรวจแสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตที่ได้เริ่มนำ Digital Transformation มาใช้ในระดับหนึ่งได้เริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไร ในขณะที่บริษัทที่ยังคงใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าน้อยกว่าเริ่มได้รับผลกระทบการลดลงของผลกำไรมากขึ้นในปีงบประมาณล่าสุด

นี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจว่าการเติบโตทางดิจิทัลไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของบริษัทในเชิงบวกเท่านั้น แต่ยังสร้างความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่ผันผวนอีกด้วย ดังนั้นบริษัทต่างๆ ควรเริ่มดำเนินการระบบนำร่องให้สำเร็จและก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลขั้นต่อไป

เราเห็นว่า Digital Transformation เป็นวิวัฒนาการ เพราะมีลักษณะเป็นเฟสหรือเป็นเวฟมีเป้าหมายเพิ่มการเติบโตทางด้านดิจิตอล    ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการ (TISA) เปิดตัวหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับความลังเลด้านดิจิตอล (Digital Hesitation) ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในสองช่วง โดยเวฟที่ 1 จะมุ่งเน้นไปที่โมเดลธุรกิจใหม่ การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ และการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  ในขณะที่บริษัทหลายแห่งยังคงทำงานโครงการต่างๆในเวฟที่ 1  สำหรับ Digital Transformation ในเวฟที่  2 ค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า และลดความซับซ้อนของการใช้ระบบทั้งหมด ทางสมาคม TISA เสนอความคิดชัดเจนมากว่า Digital Transformation ต้องใช้การทำงานข้ามสายงานและเป็นองค์รวมมากขึ้น

Megatrend 2: การสร้างรายได้จากข้อมูล

ในเศรษฐกิจดิจิตอลปัจจุบัน ความสามารถในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจจากข้อมูลนั้นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงสุดขององค์กร  และด้วยข้อมูลที่ถูกต้องทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและทำให้กระบวนการตัดสินใจเร็วขึ้น ปรับปรุงการดำเนินการของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน (ดูรายละเอียดใน Megatrend  3 และ 4)

บริษัทแม็คเคนซี่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจ รวมถึงลักษณะการแข่งขัน  สิ่งที่สร้างความแตกต่างก็คือกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างองค์กรและภาวะการเป็นผู้นำ  ความสนใจในหัวข้อกลยุทธ์นี้จะรวมถึงการจัดการด้านทักษะสำหรับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและโดเมน

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายสำคัญที่เรา (ยังคง) เห็นคือ การไม่สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่การลงทุนด้านดิจิทัลของเราสร้างขึ้นได้  การขาดความสามารถในการบูรณาการระบบปฏิบัติ การและระบบธุรกิจเข้าด้วยกัน และข้อมูลที่ด้อยในด้านคุณภาพ การที่มีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวได้กลายมาเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับบริษัทต่างๆที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์การสร้างรายได้จากข้อมูลได้พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงสร้างแนวโน้มสำคัญที่ 3 ของเรา ตัวอย่างเช่น บริษัทฟิลิปล์ ได้อธิบายกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ ข้อมูลในรูปแบบบริการ (Data-as-a-service)  ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบบริการ (Insights-as-a-service)  ระบบนิเวศของข้อมูลในรูปแบบบริการ (Ecosystems-as-a-Service) และการวิเคราะห์ในรูปแบบบริการ (Analytics-as-a-service)

Megatrend 3:  การบริการภิวัฒน์และรูปแบบธุรกิจใหม่

การบริการเริ่มมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในความสำเร็จขององค์กร  ในอีกด้านหนึ่ง การบูรณาการที่ครบถ้วนและการริเริ่มของนวัตกรรมด้านการบริการในกระบวนการพัฒนาการโซลูชั่นใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ และระบบใหม่ๆ ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นในการส่งมอบภายหลังให้กับลูกค้า 

บริษัท ฟิลิปส์ได้พัฒนานวัตกรรมโซลูชันส์และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ การทำงานเป็นทีมที่แน่นแฟ้นระหว่างทีมวิจัยและพัฒนา ทีมบริการ การตลาดผลิตภัณฑ์ และทีมงานอื่นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าความสามารถใหม่ใดบ้าง (กระบวนการ เครื่องมือ เนื้อหา) บทบาท/ทักษะ และแนวทางระบบ End to End (E2E) ที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในที่สุด ในช่วงเวลาการบริการที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูกค้า

ในทางกลับกัน เราได้เห็นการบริการที่อิงผลลัพธ์และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ลูกค้าไม่ต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่กลายเป็นลูกค้าสามารถเข้าถึงและบริโภคได้แทน เราเห็นอุปสงค์ทั้งจากตลาดแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค Business-to-Customer (B2C) และ ตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ Business-to-Business (B2B) ทั้งสองตลาดซึ่งได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด องค์กรไม่ต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่ชอบที่จะมีอิสระในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดในรูปแบบของการบริการตามความต้องการ ณ เวลาใดก็ตาม สำหรับผู้ใช้งานหรือผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จะกลายเป็นการบริการที่สามารถนำมาใช้ จัดซื้อ หรือยกเลิกในเวลาใดก็ได้  สำหรับบริษัทนี่ไม่ใช่สิ่งที่แผนกบริการสามารถกำหนดได้เพียงแผนกเดียว แต่บริษัทจะค่อนข้างต้องใช้การร่วมมือกันแบบแนวนอนจากทุกแผนกของบริษัท – ซึ่งการทำงานแบบแยกแผนกไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป

Megatrend 4: การหมุนเวียน

ช่วงนี้มีกระแสฮือฮามากมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสำหรับองค์กรที่คิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรืออยู่ห่างไกลเกินไปควรเริ่มตรวจสอบหัวข้อนี้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบบนิเวศของตน อ้างอิงจากการศึกษาของ Bain & Consulting มีผู้บริหารประมาณ 33% ที่คิดว่าอุตสาหกรรมของตนจะหยุดชะงักจากการเริ่มต้นระบบหมุนเวียนที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือวัสดุกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน

การหมุนเวียน – การค้นหาหนทางที่จะนำผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุกลับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ไม่เพียงแต่จะเป็นหนทางในการลดคาร์บอนและลดการพึ่งพาวัตถุดิบที่มีจำกัดเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตของธุรกิจ นวัตกรรม การสร้างงานใหม่ และโอกาสทางธุรกิจ เราต้องพิจารณาด้วยว่า 80% ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกกำหนดในระหว่างขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่น่าสนใจเช่นกันที่ทาง MHP บริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ IFS ได้อธิบายแนวทางการประเมินเพื่อวัดผลการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างไร    จากมุมมองของเราสิ่งสำคัญคือการหมุนเวียนจำเป็นต้องครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมทั้งบริการและรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่ด้วย

Megatrend 5: ความสามารถ (Talent)

ดังที่เราทราบ ภาคการผลิตและบริการกำลังประสบปัญหาเรื้อรังด้านบุคลากรซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรต่างๆ ทั่วโลก และสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ หากไม่มีทักษะความสามารถที่เหมาะสม บริษัทต่างๆ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ จากการศึกษาของเรากับ IDC พบว่า 80% ขององค์กรภาคการผลิตขาดทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มด้านดิจิทัลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรมากขึ้น    ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าในอัตราที่น่าอัศจรรย์และด้วยเหตุนี้ประเภทของทักษะที่บริษัทต้องการจึงพัฒนาตามไปด้วย  กลยุทธ์ด้านความสามารถและรายละเอียดงานจำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงใหม่  เมื่อไม่นานมานี้บริษัท McKinsey ได้นำเสนอแนวทางแบบองค์รวมในบทความ Digital Transformations: ปัจจัยด้านความสามารถ 5 ประการที่สำคัญที่สุด

ลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการความสามารถ คือ การระบุและการพัฒนาทักษะความ สามารถแบบทำงานข้ามสายงาน (Cross-Functional) ได้อย่างพอเพียงและพัฒนาแบบองค์รวมได้อย่างเพียงพอจะสามารถทำให้แนวโน้มสำคัญที่เราได้กล่าวถึงเกิดขึ้นได้

โดยสรุป:  

ดังที่แสดงไว้ข้างต้น เราได้เห็น 5 Megatrend ที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงและท้าทายวิถีทางดั้งเดิมของรูปแบบการทำงาน/ดำเนินการ

Megatrend เหล่านี้ไม่แตกต่างจากที่อื่น แต่มีความเชื่อมโยงถึงกันและกัน โดยมี Megatrendที่ 5 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถจะเป็นเสมือนตัวประสานที่ทำให้ทุกแนวโน้มเกิดขึ้น       พวกเราต้องการความสามารถในการคิด ดำเนินการ ทำงานแบบแนวนอน และข้ามสายงานในองค์กร   จากมุมมองของเราความ สามารถที่มีทักษะสูงเหล่านี้หาได้ยากในบริษัทส่วนใหญ่ ดังนั้นการระบุ การพัฒนา และการสนับสนุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง   อีกแง่มุมหนึ่งคือการกำกับดูแลข้ามสายงานและการกำกับดูแลภายในองค์กร ผสมผสานกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยม เพื่อพาทุกคนในองค์กรไปสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ สุดท้ายนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ใช้ประโยชน์จาก Megatrend เหล่านี้ต้องใช้เวลา สิ่งสำคัญคือต้องแบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ และทำวนซ้ำๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า และทำให้เกิดช่วงเวลาแห่งการบริการที่ยอดเยี่ยม

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Manufacturing

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า