ความลับ  7 ประการที่จะนำคุณเข้าสู่ DIGITAL TRANSFORMATION ได้อย่างถูกทาง

ทำไมการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงใช้ในองค์กร หรือที่เรียกว่า Digital Transformation ถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ?

Digital transformation คำที่แสดงให้เห็นถึงภาพกระบวนการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นภาพในอุดมคติทางด้านไอที   แต่ในความเป็นจริงสำหรับหลายๆองค์กรนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้น ซึ่งยังห่างไกลจากคำว่าราบรื่น เหตุใดการดำเนินการ Digital transformation ถึงเป็นเรื่องยาก มาร่วมค้นหาปัจจัยที่ทำให้ความพยายามนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบาก

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดทางวัฒนธรรม

Digital transformation ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เทคโนโลยี แต่มันคือ กรอบความคิด (Mindset) การเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กรที่จะยอมรับและใช้ประโยชน์จากโทคโนโลยีนั้นอาจจะสำเร็จยาก  อ้างอิงจากการศึกษาของ McKinsey กล่าวว่า 70% ของความพยายามในการผลักดันล้มเหลวเพราะแรงต้านทางวัฒนธรรมกับการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน เตามธรรมชาตินั้นคนเรามักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยเคยชินกับวัฒนธรรมที่เสริมสร้างนวัตกรรมหรือนิยมความเสี่ยง และความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ

เริ่มต้นจากศูนย์

สำหรับองค์กรที่ยึดมั่นในวิธีการดำเนินงานแบบเดิม การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับ Digital Transformation อาจรู้สึกเหมือนว่ากำลังสร้างเรือโดยปราศจากความรู้ ในขณะที่กำลังแล่นผ่านพายุ ระบบดั้งเดิมที่มีอยู่ กระบวนการที่ล้าสมัย และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะสร้างอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้า การหลุดพ้นจากพันธนาการในอดีตนั้นต้องอาศัยความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความอดทน และความเพียรอุตสาหะ

ความซับซ้อนเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Digital Transformation ไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรง แต่เปรียบเสมือนเขาวงกตของข้อมูล เทคโนโลยี หรือ ระบบหลายระบบที่เชื่อมต่อกัน   ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พวกเขามักจะพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับเครือข่ายที่มีความซับซ้อน ระบบที่มีการบูรณาการหลายระบบเข้าด้วยกัน หรือการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และการจัดการการทำงานระหว่างกันอาจกลายเป็นคลื่นงานมหาศาลที่จะถาโถมมาอย่างรวดเร็ว

อะไรคือความลับที่จะช่วยให้ดำเนินการ Digital Transformation ได้อย่างถูกต้อง?

การที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation นั้นอาจดูเหมือนเป็นภารกิจที่ยากจะเข้าใจ อีกทั้งยังมีความท้าทายอีกมากระหว่างทาง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรจะประสบกับความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation แต่กระนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะของการทำ Digital Transformation

1. มีผู้นำสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จก็คือ การมีผู้นำที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่จำเป็น ผู้นำจะต้องรวบรวมกรอบความคิดทางดิจิทัล ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม และกระทำเป็นตัวอย่าง  การที่มีผู้นำผลักดันนโยบายมาจากเบื้องบน จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล

2. มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า

การดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นความลับหนึ่งในการที่จะทำ Digital Transformation ได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยการจัดลำดับความสำคัญความต้องการของลูกค้า จะทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า นำมาปรับปรุงวิถีปฏิบัติกับลูกค้าในแบบของคุณ และช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์กรได้อย่างราบรื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้

3. ลดช่องว่างด้านทักษะ

ในการทำ Digital Transformation นั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการมีบุคคลากรที่มีทักษะความสามารถในการมองภาพการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้ช่องว่างด้านทักษะที่บริษัทต่างๆ เผชิญอยู่กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ   ในการลดช่องว่างนี้องค์กรจะต้องลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรม  ริเริ่มในการเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ ให้กับพนักงาน และกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถเข้ามาช่วยในองค์กร จากการเตรียมพนักงานให้มีทักษะที่เหมาะสม ธุรกิจต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำทางสู่การเดินทางสู่ Digital Transformation ได้อย่างสำเร็จ

4. ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในการเปลี่ยนแปลง

Digital Transformation นั้นไม่ได้หมายถึงองค์กรจะต้องละทิ้งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ ดัวยการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นระบบเดิม กระบวนการเดิม และความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเส้นทางการพัฒนาสู่ Digital Transformation อย่างมีกลยุทธ์ องค์กรจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุดและช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่นยิ่งขึ้น

5. รับมือกับความซับซ้อนด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การทำ Digital Transformation อาจมีความซับซ้อน จากการมีส่วนงานหลายส่วนทำงานร่วมกัน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์คืออาวุธลับในการเอาชนะความซับซ้อนนี้ ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนาแผนการดำเนินงานทีละขั้นตอนตาม Roadmap องค์กรต่างๆ จะสามารถรับมือกับความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันผลลัพธ์ได้อย่างสำเร็จ

6. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทลายการทำงานแบบแยกส่วน (Silo)

Digital Transformation นั้นจะพัฒนาได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ข้ามผ่านสภาวะการทำงานแบบไซโล เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  ทลายอุปสรรคของแผนก ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด (open communication) สร้างทีมงานข้ามสาย การส่งเสริมความร่วมมือช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงมุมมองที่หลากหลาย ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเร่งการพัฒนาสู่ Digital Transformation

7. เปิดรับวิธีการที่คล่องตัว

วิธีการที่คล่องตัวจะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ  Digital Transformation โดยการเปิดรับวิธีการที่เสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงทีและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานแบบคล่องตัวนี้จะช่วยให้ทีมสามารถทดลอง เรียนรู้จากความล้มเหลว และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินการทำ Digital Transformation ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

รับรองความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ด้วย IFS assist

การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มในทำ digital transformation ของคุณสามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของโครงการของคุณได้ ด้วยโซลูชันส์ที่ครบวงจรของ IFS assist คุณจะมีความสามารถที่สมบูรณ์ของ ITSM ITOM และ ESM อยู่ในมือคุณ  ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงบริการภายในและมอบประสบการณ์บริการดิจิทัลที่ยกระดับสำหรับทุกคน

สามารถติดต่อกลับเพื่อพูดคุยว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    Cookies Details

  • คุกกี้การตลาด

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save