ความลับ  7 ประการที่จะนำคุณเข้าสู่ DIGITAL TRANSFORMATION ได้อย่างถูกทาง

ทำไมการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงใช้ในองค์กร หรือที่เรียกว่า Digital Transformation ถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ?

Digital transformation คำที่แสดงให้เห็นถึงภาพกระบวนการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นภาพในอุดมคติทางด้านไอที   แต่ในความเป็นจริงสำหรับหลายๆองค์กรนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้น ซึ่งยังห่างไกลจากคำว่าราบรื่น เหตุใดการดำเนินการ Digital transformation ถึงเป็นเรื่องยาก มาร่วมค้นหาปัจจัยที่ทำให้ความพยายามนี้เป็นสิ่งที่ยากลำบาก

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดทางวัฒนธรรม

Digital transformation ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เทคโนโลยี แต่มันคือ กรอบความคิด (Mindset) การเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในองค์กรที่จะยอมรับและใช้ประโยชน์จากโทคโนโลยีนั้นอาจจะสำเร็จยาก  อ้างอิงจากการศึกษาของ McKinsey กล่าวว่า 70% ของความพยายามในการผลักดันล้มเหลวเพราะแรงต้านทางวัฒนธรรมกับการขาดเป้าหมายที่ชัดเจน เตามธรรมชาตินั้นคนเรามักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยเคยชินกับวัฒนธรรมที่เสริมสร้างนวัตกรรมหรือนิยมความเสี่ยง และความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ

เริ่มต้นจากศูนย์

สำหรับองค์กรที่ยึดมั่นในวิธีการดำเนินงานแบบเดิม การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับ Digital Transformation อาจรู้สึกเหมือนว่ากำลังสร้างเรือโดยปราศจากความรู้ ในขณะที่กำลังแล่นผ่านพายุ ระบบดั้งเดิมที่มีอยู่ กระบวนการที่ล้าสมัย และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะสร้างอุปสรรคสำคัญต่อความก้าวหน้า การหลุดพ้นจากพันธนาการในอดีตนั้นต้องอาศัยความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความอดทน และความเพียรอุตสาหะ

ความซับซ้อนเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Digital Transformation ไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรง แต่เปรียบเสมือนเขาวงกตของข้อมูล เทคโนโลยี หรือ ระบบหลายระบบที่เชื่อมต่อกัน   ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พวกเขามักจะพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับเครือข่ายที่มีความซับซ้อน ระบบที่มีการบูรณาการหลายระบบเข้าด้วยกัน หรือการรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และการจัดการการทำงานระหว่างกันอาจกลายเป็นคลื่นงานมหาศาลที่จะถาโถมมาอย่างรวดเร็ว

อะไรคือความลับที่จะช่วยให้ดำเนินการ Digital Transformation ได้อย่างถูกต้อง?

การที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการ Digital Transformation นั้นอาจดูเหมือนเป็นภารกิจที่ยากจะเข้าใจ อีกทั้งยังมีความท้าทายอีกมากระหว่างทาง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรจะประสบกับความล้มเหลวในการทำ Digital Transformation แต่กระนั้นก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะของการทำ Digital Transformation

1. มีผู้นำสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จก็คือ การมีผู้นำที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่จำเป็น ผู้นำจะต้องรวบรวมกรอบความคิดทางดิจิทัล ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม และกระทำเป็นตัวอย่าง  การที่มีผู้นำผลักดันนโยบายมาจากเบื้องบน จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง กล้าเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัล

2. มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้า

การดำเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นความลับหนึ่งในการที่จะทำ Digital Transformation ได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยการจัดลำดับความสำคัญความต้องการของลูกค้า จะทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันและเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า นำมาปรับปรุงวิถีปฏิบัติกับลูกค้าในแบบของคุณ และช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์กรได้อย่างราบรื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าได้

3. ลดช่องว่างด้านทักษะ

ในการทำ Digital Transformation นั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการมีบุคคลากรที่มีทักษะความสามารถในการมองภาพการพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้ช่องว่างด้านทักษะที่บริษัทต่างๆ เผชิญอยู่กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ   ในการลดช่องว่างนี้องค์กรจะต้องลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรม  ริเริ่มในการเพิ่มทักษะด้านอื่นๆ ให้กับพนักงาน และกลยุทธ์การจัดหาผู้มีความสามารถเข้ามาช่วยในองค์กร จากการเตรียมพนักงานให้มีทักษะที่เหมาะสม ธุรกิจต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำทางสู่การเดินทางสู่ Digital Transformation ได้อย่างสำเร็จ

4. ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ในการเปลี่ยนแปลง

Digital Transformation นั้นไม่ได้หมายถึงองค์กรจะต้องละทิ้งทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ในขณะที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ ดัวยการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นระบบเดิม กระบวนการเดิม และความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเส้นทางการพัฒนาสู่ Digital Transformation อย่างมีกลยุทธ์ องค์กรจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุดและช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่นยิ่งขึ้น

5. รับมือกับความซับซ้อนด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์

การทำ Digital Transformation อาจมีความซับซ้อน จากการมีส่วนงานหลายส่วนทำงานร่วมกัน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์คืออาวุธลับในการเอาชนะความซับซ้อนนี้ ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และพัฒนาแผนการดำเนินงานทีละขั้นตอนตาม Roadmap องค์กรต่างๆ จะสามารถรับมือกับความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันผลลัพธ์ได้อย่างสำเร็จ

6. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทลายการทำงานแบบแยกส่วน (Silo)

Digital Transformation นั้นจะพัฒนาได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ข้ามผ่านสภาวะการทำงานแบบไซโล เพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  ทลายอุปสรรคของแผนก ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิด (open communication) สร้างทีมงานข้ามสาย การส่งเสริมความร่วมมือช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงมุมมองที่หลากหลาย ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเร่งการพัฒนาสู่ Digital Transformation

7. เปิดรับวิธีการที่คล่องตัว

วิธีการที่คล่องตัวจะช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ  Digital Transformation โดยการเปิดรับวิธีการที่เสริมสร้างความคล่องตัวและประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงทีและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการทำงานแบบคล่องตัวนี้จะช่วยให้ทีมสามารถทดลอง เรียนรู้จากความล้มเหลว และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินการทำ Digital Transformation ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น

รับรองความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ด้วย IFS assist

การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มในทำ digital transformation ของคุณสามารถสร้างหรือทำลายความสำเร็จของโครงการของคุณได้ ด้วยโซลูชันส์ที่ครบวงจรของ IFS assist คุณจะมีความสามารถที่สมบูรณ์ของ ITSM ITOM และ ESM อยู่ในมือคุณ  ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงบริการภายในและมอบประสบการณ์บริการดิจิทัลที่ยกระดับสำหรับทุกคน

สามารถติดต่อกลับเพื่อพูดคุยว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า