การคาดการณ์ของ IFS ปี 2024: การจัดการสินทรัพย์ (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)

อุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์เผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายในปี 2023 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของระบบการจัดการทรัพย์สินองค์กร (Enterprise Asset Management EAM) ซึ่งรวมถึง AI ทำให้องค์กรต่างๆ มีสถานะที่ดีขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปี 2024

Bas Beemsterboer ได้คาดการณ์ว่าในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญตลาด EAM พูดถึงแนวโน้มสามประการที่จะกระตุ้นการนำ EAM มาใช้ในอุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์

การคาดการณ์ที่ 1: ในปี 2024 การรับรองมาตรฐาน ISO 55000 จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ซีรีส์ ISO 55000 ที่เน้นการจัดการการจัดการสินทรัพย์ ส่งเสริมความร่วมมือกันทั่วโลกระหว่างองค์กรเพื่อจัดการสินทรัพย์ให้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซีรีส์ปัจจุบันออกมาครั้งแรกในปี 2014 คาดว่า ประมาณกลางปี 2024 จะมีการออกซีรีส์ใหม่ (ISO 55000-2024) ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่

 • ISO 55001 การจัดการสินทรัพย์ – ระบบการจัดการสินทรัพย์ – ความต้องการ
 • ISO 55002 การจัดการสินทรัพย์ – ระบบการจัดการ– แนวทางสำหรับการใช้ ISO 55001
 • ISO 55010 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำในการจัดแนวการจัดการสินทรัพย์ ฟังก์ชันแบบการเงินและไม่ใช่การเงิน 
 • ISO 55011 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อเริ่มการจัดการสินทรัพย์
 • ISO 55012 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำสำหรับสร้างการมีส่วนร่วมและทักษะของผู้คน
 • ISO 55013 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำเรื่องข้อมูลในการจัดการสินทรัพย์

แม้ซีรีส์ ISO 55000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสินทรัพย์ แต่จำนวนการรับรองก็สะท้อนถึงการนำมาใช้แบบผสมผสาน องค์กรหลายแห่งไม่ได้ขอใบรับรองแต่ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแทน  แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นในจำนวนการรับรองตามภูมิภาค

ยกตัวอย่างจำนวนองค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 55001

การเปิดตัวซีรีส์ปี 2024 องค์กรหลายแห่งกำหนดสถานะการรับรองอย่างเป็นทางการด้วยมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะเพิ่มการยอมรับอย่างทวีคูณ

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ISO  บริษัทเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่มากขึ้น การเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่มีข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

การคาดการณ์ที่ 2: ปี 2024AI จะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพา และการซัพพอร์ตจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กร

บริษัทส่วนใหญ่ที่พึ่งพาการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset Performance Management – APM) ได้ใช้ AI ที่มีอยู่ในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่แล้ว

ในความเป็นจริง AI และระบบการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด  ทำให้แหล่งข้อมูลนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2023 คาดการณ์ว่าโลกจะสร้างข้อมูลได้ถึง 120 เซตตะไบต์ เพิ่มขึ้น 23.71% จากปีก่อนหน้า  ในปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 147 เซตตะไบต์ สภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลมากมายเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ AI  และความสามารถในการจดจำรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการทำงานร่วมกัน ระบบจะระบุอินพุตที่สำคัญจากแหล่งต่างๆ แล้วทำงานแบบเรียลไทม์ในการเสริมประสิทธิภาพการจัดการ โดยการให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำในเชิงคาดการณ์และวินิจฉัย ถึงกระ นั้นการขยายการใช้ AI ที่นอกเหนือจากการใช้งานปัจจุบันนั้นก็เป็นเป้าหมายขององค์กรที่มีทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

โชคดีที่การนำ AI มาใช้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2023 บริษัท 35% ได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง และอีก 42% กำลังเริ่มสำรวจเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

AI ได้เริ่มแทรกซึมเข้าภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวโมเดล Pre-Train และอัลกอริธึม Self-Learning เมื่อ AI เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงสำหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้

ในปี 2024 องค์กรที่เน้นสินทรัพย์จะขยายขีดความสามารถของ AI โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนกรณีการใช้งานใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ สร้าง Status พื้นฐาน “ปกติ” กับสินทรัพย์ทุกตัวขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังทั้งหมด

การใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ AI จะตรวจจับสภาวะผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุสาเหตุและที่สำคัญที่สุดคือตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรโดยดูจากข้อมูล

การคาดการณ์ที่ 3: ในปี 2024 ช่างซ่อมบำรุงจะใช้เวลาอยู่หน้าจอน้อยลง

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนทักษะ การรักษาช่างเทคนิคฝ่าย Maintenance และพนักงานที่ได้รับฝึกอบรมพิเศษกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นทางธุรกิจ

ในความจริง การสำรวจโดย Gallagher องค์กร 51% ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานที่มีทักษะ มากกว่าองค์กรจำนวน 47% ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้หรือยอดขาย องค์กร 29% เน้นการคงหรือลดต้นทุนด้านการดำเนินงานและอีก 24% ให้ความสำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เนื่องจากบุคคลากรที่มีทักษะมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญงานของช่างเทคนิค โดยบริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงานแอดมินและงาน “หน้าจอ” ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในปี 2024 ระบบอัจฉริยะ ที่รวมกับ AI ระบบออโตเมชัน และข้อมูลทางธุรกิจจำนวนมหาศาล ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ทำให้ลดเวลาหน้าจอเกือบศูนย์ได้ แทนที่จะเขียนรายงาน เก็บไฟล์งานและใช้เวลาในการตัดสินใจถึงต้นตอปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุด คือการบริการลูกค้า และรักษาการบูรณาการณ์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

ด้วย AI ระบบจะพยากรณ์ความล้มเหลวของสินทรัพย์หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจัดการ         ประสิทธิภาพสินทรัพย์  (Asset Performance Management – APM) ระบบจัดการสินทรัพย์องค์กร(Enterprise Asset Management – EAM) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

แทนที่จะพึ่งพามนุษย์ในการแก้ปัญหา ระบบอัจฉริยะจะระบุสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างใบงานซ่อมบำรุงและดำเนินการวางแผนชิ้นส่วนที่สำคัญและจัดการองค์ประกอบอื่นๆทั้งหมด

ตัวอย่างที่ดีคือลูกค้า IFS บริษัท Holmen ผู้ผลิตไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ กระดาษ และแพคเกจจิ้ง บริษัทได้ใช้ระบบ AI และ Machine Learning เพื่อทำ Digital Transformation โรงงานและส่วนงานบำรุงรักษา รวมถึงกระบวนการต่างๆที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

“เราได้ใช้ IFS Business Connector ควบคู่กับระบบย่อยร่วมกับ AI และ ML ในการดูแลเครื่องจักรและปรับปรุงงานบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ตัวอย่างเช่น เราเห็น AI รวบรวมข้อมูลจากภายนอก จากนั้นทำเครื่องหมายบำรุงรักษาบนเครื่องจักรในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา และสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ IFS เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับโรงงานดิจิตอลของเรา” นายเดวิด ไลเรน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงงานHolmen Paper Hallsta กล่าว

ด้วยระบบ AI ช่างซ่อมบำรุงไม่ต้องผูกติดกับงานเอกสารแบบเดิมๆ เมื่อถึงเวลาระบบจะแจ้งที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนงานอื่นๆระบบจะทำให้หมด ทำให้ช่างสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าได้

ก้าวสู่ปี 2024 และปีต่อๆไป

ขณะที่พวกเราเข้าสู่ปี 2024 ความเป็นไปได้ที่ระบบจัดการสินทรัพย์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI ช่วยเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อน Digital Transformation อุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์มีศักยภาพที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

โดยการใช้ EAM ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการจัดการสินทรัพย์ ให้ความสำคัญกับตารางงานบำรุงรักษาและลดเวลา Downtime ของเครื่องจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงด้านความปลอดภัย และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Asset Management

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้การตลาด

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save