การคาดการณ์ของ IFS ปี 2024: การจัดการสินทรัพย์ (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)

อุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์เผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายในปี 2023 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของระบบการจัดการทรัพย์สินองค์กร (Enterprise Asset Management EAM) ซึ่งรวมถึง AI ทำให้องค์กรต่างๆ มีสถานะที่ดีขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในปี 2024

Bas Beemsterboer ได้คาดการณ์ว่าในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญตลาด EAM พูดถึงแนวโน้มสามประการที่จะกระตุ้นการนำ EAM มาใช้ในอุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์

การคาดการณ์ที่ 1: ในปี 2024 การรับรองมาตรฐาน ISO 55000 จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ซีรีส์ ISO 55000 ที่เน้นการจัดการการจัดการสินทรัพย์ ส่งเสริมความร่วมมือกันทั่วโลกระหว่างองค์กรเพื่อจัดการสินทรัพย์ให้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซีรีส์ปัจจุบันออกมาครั้งแรกในปี 2014 คาดว่า ประมาณกลางปี 2024 จะมีการออกซีรีส์ใหม่ (ISO 55000-2024) ซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่

 • ISO 55001 การจัดการสินทรัพย์ – ระบบการจัดการสินทรัพย์ – ความต้องการ
 • ISO 55002 การจัดการสินทรัพย์ – ระบบการจัดการ– แนวทางสำหรับการใช้ ISO 55001
 • ISO 55010 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำในการจัดแนวการจัดการสินทรัพย์ ฟังก์ชันแบบการเงินและไม่ใช่การเงิน 
 • ISO 55011 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อเริ่มการจัดการสินทรัพย์
 • ISO 55012 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำสำหรับสร้างการมีส่วนร่วมและทักษะของผู้คน
 • ISO 55013 การจัดการสินทรัพย์ – คำแนะนำเรื่องข้อมูลในการจัดการสินทรัพย์

แม้ซีรีส์ ISO 55000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสินทรัพย์ แต่จำนวนการรับรองก็สะท้อนถึงการนำมาใช้แบบผสมผสาน องค์กรหลายแห่งไม่ได้ขอใบรับรองแต่ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแทน  แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นในจำนวนการรับรองตามภูมิภาค

ยกตัวอย่างจำนวนองค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 55001

การเปิดตัวซีรีส์ปี 2024 องค์กรหลายแห่งกำหนดสถานะการรับรองอย่างเป็นทางการด้วยมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะเพิ่มการยอมรับอย่างทวีคูณ

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ISO  บริษัทเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่มากขึ้น การเข้าถึงตลาดใหม่ๆที่มีข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

การคาดการณ์ที่ 2: ปี 2024AI จะเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพา และการซัพพอร์ตจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กร

บริษัทส่วนใหญ่ที่พึ่งพาการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset Performance Management – APM) ได้ใช้ AI ที่มีอยู่ในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยู่แล้ว

ในความเป็นจริง AI และระบบการจัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด  ทำให้แหล่งข้อมูลนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2023 คาดการณ์ว่าโลกจะสร้างข้อมูลได้ถึง 120 เซตตะไบต์ เพิ่มขึ้น 23.71% จากปีก่อนหน้า  ในปี 2024 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 147 เซตตะไบต์ สภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลมากมายเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ AI  และความสามารถในการจดจำรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

ด้วยการทำงานร่วมกัน ระบบจะระบุอินพุตที่สำคัญจากแหล่งต่างๆ แล้วทำงานแบบเรียลไทม์ในการเสริมประสิทธิภาพการจัดการ โดยการให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำในเชิงคาดการณ์และวินิจฉัย ถึงกระ นั้นการขยายการใช้ AI ที่นอกเหนือจากการใช้งานปัจจุบันนั้นก็เป็นเป้าหมายขององค์กรที่มีทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

โชคดีที่การนำ AI มาใช้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2023 บริษัท 35% ได้ใช้เทคโนโลยีนี้อย่างจริงจัง และอีก 42% กำลังเริ่มสำรวจเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

AI ได้เริ่มแทรกซึมเข้าภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดตัวโมเดล Pre-Train และอัลกอริธึม Self-Learning เมื่อ AI เป็นระบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลงสำหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้

ในปี 2024 องค์กรที่เน้นสินทรัพย์จะขยายขีดความสามารถของ AI โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนกรณีการใช้งานใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น การตรวจจับความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆ สร้าง Status พื้นฐาน “ปกติ” กับสินทรัพย์ทุกตัวขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวังทั้งหมด

การใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ AI จะตรวจจับสภาวะผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยอัตโนมัติ เพื่อระบุสาเหตุและที่สำคัญที่สุดคือตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรโดยดูจากข้อมูล

การคาดการณ์ที่ 3: ในปี 2024 ช่างซ่อมบำรุงจะใช้เวลาอยู่หน้าจอน้อยลง

ในขณะที่องค์กรต่างๆ ต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนทักษะ การรักษาช่างเทคนิคฝ่าย Maintenance และพนักงานที่ได้รับฝึกอบรมพิเศษกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นทางธุรกิจ

ในความจริง การสำรวจโดย Gallagher องค์กร 51% ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานที่มีทักษะ มากกว่าองค์กรจำนวน 47% ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของรายได้หรือยอดขาย องค์กร 29% เน้นการคงหรือลดต้นทุนด้านการดำเนินงานและอีก 24% ให้ความสำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

เนื่องจากบุคคลากรที่มีทักษะมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญงานของช่างเทคนิค โดยบริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อลดภาระงานแอดมินและงาน “หน้าจอ” ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในปี 2024 ระบบอัจฉริยะ ที่รวมกับ AI ระบบออโตเมชัน และข้อมูลทางธุรกิจจำนวนมหาศาล ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ทำให้ลดเวลาหน้าจอเกือบศูนย์ได้ แทนที่จะเขียนรายงาน เก็บไฟล์งานและใช้เวลาในการตัดสินใจถึงต้นตอปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุด คือการบริการลูกค้า และรักษาการบูรณาการณ์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

ด้วย AI ระบบจะพยากรณ์ความล้มเหลวของสินทรัพย์หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจัดการ         ประสิทธิภาพสินทรัพย์  (Asset Performance Management – APM) ระบบจัดการสินทรัพย์องค์กร(Enterprise Asset Management – EAM) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

แทนที่จะพึ่งพามนุษย์ในการแก้ปัญหา ระบบอัจฉริยะจะระบุสาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติ พร้อมสร้างใบงานซ่อมบำรุงและดำเนินการวางแผนชิ้นส่วนที่สำคัญและจัดการองค์ประกอบอื่นๆทั้งหมด

ตัวอย่างที่ดีคือลูกค้า IFS บริษัท Holmen ผู้ผลิตไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ กระดาษ และแพคเกจจิ้ง บริษัทได้ใช้ระบบ AI และ Machine Learning เพื่อทำ Digital Transformation โรงงานและส่วนงานบำรุงรักษา รวมถึงกระบวนการต่างๆที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

“เราได้ใช้ IFS Business Connector ควบคู่กับระบบย่อยร่วมกับ AI และ ML ในการดูแลเครื่องจักรและปรับปรุงงานบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ตัวอย่างเช่น เราเห็น AI รวบรวมข้อมูลจากภายนอก จากนั้นทำเครื่องหมายบำรุงรักษาบนเครื่องจักรในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา และสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ IFS เป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับโรงงานดิจิตอลของเรา” นายเดวิด ไลเรน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค โรงงานHolmen Paper Hallsta กล่าว

ด้วยระบบ AI ช่างซ่อมบำรุงไม่ต้องผูกติดกับงานเอกสารแบบเดิมๆ เมื่อถึงเวลาระบบจะแจ้งที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนงานอื่นๆระบบจะทำให้หมด ทำให้ช่างสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าได้

ก้าวสู่ปี 2024 และปีต่อๆไป

ขณะที่พวกเราเข้าสู่ปี 2024 ความเป็นไปได้ที่ระบบจัดการสินทรัพย์จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI ช่วยเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อน Digital Transformation อุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์มีศักยภาพที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

โดยการใช้ EAM ธุรกิจต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการจัดการสินทรัพย์ ให้ความสำคัญกับตารางงานบำรุงรักษาและลดเวลา Downtime ของเครื่องจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงด้านความปลอดภัย และความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Enterprise Asset Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า