การบริหารจัดการบริการ (FSM) คืออะไร

การบริหารจัดการบริการประกอบด้วยซอฟต์แวร์ กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยคุณติดตาม บันทึก และจัดการกระบวนการบริการของคุณ เพื่อให้สามารถปรับปรุง “ช่วงเวลาของการบริการ” (Moment of Service) สำหรับลูกค้าได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีองค์ประกอบหลักคือการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (Field Service Management) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเวลาตอบสนองของทีมงานบริการในภาคสนาม

คู่มือฉบับนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับการบริหารจัดการบริการ พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ เช่น:

 • ทำไมถึงต้องใช้การบริหารจัดการบริการ
 • โซลูชั่นการบริหารจัดการบริการควรมีอะไรบ้าง
 • การบริหารจัดการบริการภาคสนามคืออะไร
 • การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร
 • ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร
 • ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการชิ้นส่วนและงานซ่อมคืออะไร
 • คุณจะเลือกโซลูชั่นการบริหารจัดการบริการที่เหมาะสมได้อย่างไร

เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการบริการภาคสนาม

โซลูชั่น FSM (Field Service Management) ของเรา:

 • ช่วยลดงานเอกสารกระดาษที่ซ้ำซ้อน
 • เปลี่ยนธุรกิจของคุณจากงานที่เน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ไปเป็นงานที่เน้นเรื่องบริการเป็นหลัก
 • จัดกลุ่ม จัดการ และจัดตารางเวลาให้เหมาะสมสำหรับช่างบริการและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
 • พัฒนาแผนงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสำหรับการบริหารจัดการชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
 • เริ่มสร้างแผนธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการตามผลลัพธ์

ทำไมถึงต้องใช้การบริหารจัดการบริการ

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการ (Service Management) จะช่วยรวมองค์ประกอบต่างๆ ของข้อเสนอการบริการที่คุณมีอยู่เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บุคลากร กระบวนการ จนถึงชิ้นส่วนอะไหล่ เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียม “ช่วงเวลาของการบริการ” (Moment of Service) ที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น

แต่ด้วยเหตุที่ทุกธุรกิจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นองค์ประกอบของการบริการที่ดีก็ย่อมจะแตกต่างกันไปด้วย โซลูชั่นการบริหารจัดการบริการที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่คุณให้บริการได้ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับภาคส่วนที่เหมาะสมภายในองค์กรของคุณ รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือเทคโนโลยีที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดบริการขึ้นได้

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการมีข้อดีอย่างไร

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการจะช่วยคุณยกระดับประสบการณ์การบริการให้กับลูกค้าของคุณไปพร้อมๆ กับการนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็ยังพร้อมช่วยปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณด้วยการทำให้บริการกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของคุณด้วย
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการเพื่อ:

ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

ลูกค้าของคุณไม่สนใจว่ามีสิ่งใดบ้างที่อาจส่งผลต่อการบริการ เช่น การจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนในเขตเมือง ความยากลำบากในการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ หรือความพร้อมทำงานของช่างบริการ สิ่งที่พวกเขาสนใจคือระดับของการบริการที่พวกเขาจะได้รับ ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการจะช่วยคุณรวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดบริการที่ดีขึ้นได้

ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการที่ดีคือการมั่นใจว่าคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมใช้ในเวลาและในสถานที่ที่เหมะาสม กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนจากโซลูชั่นที่ใช้กระดาษไปเป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและยังช่วยประหยัดเวลาของพนักงานด้วย

นอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งมีเพียงคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สามารถทำได้ดี ตัวอย่างเช่น หากต้องการจัดตารางเวลาให้กลุ่มวิศวกรจำนวน 100 คนสามารถไปยังจุดนัดหมายจำนวนมากในแต่ละวันได้สำเร็จ คุณจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้การบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของคุณ

การที่โซลูชั่นการบริหารจัดการบริการช่วยให้คุณสามารถนำการบริการไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของกลยุทธ์ได้สำเร็จก็อาจเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ไปเป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก เทคโนโลยีสามารถช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละวันของคุณพร้อมทั้งช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในกระบวนการต่างๆ ด้วย 

โซลูชั่นการบริหารจัดการบริการควรมีอะไรบ้าง

ทุกองค์กรล้วนมีแนวทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดหาโซลูชั่นการบริหารจัดการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ โดยมีโมดูลต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการบริการภาคสนาม การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการชิ้นส่วนและงานซ่อม

การเลือกส่วนประกอบของการบริหารจัดการบริการที่เหมาะสมจะช่วยให้ฝ่ายไอทีของคุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการไปจนถึงคลังสินค้าและพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ โดยที่ยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

การบริหารจัดการบริการภาคสนามคืออะไร

Field Service Management (FSM) คือ “สิ่งพื้นฐาน” ของการบริหารจัดการบริการ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการดำเนินงานและกระบวนการภาคสนามที่จำเป็นต่างๆ ตั้งแต่สินทรัพย์และชิ้นส่วนอะไหล่ไปจนถึงสัญญา ใบแจ้งหนี้ และการรับประกัน หากคุณต้องพึ่งพาการบริการภาคสนามในการดำเนินธุรกิจ คุณต้องมี FSM เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

โดย FSM จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจแง่มุมต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อตกลงระดับการบริการ (SLA) และการรับประกัน เพื่อให้คุณเข้าใจภาระผูกพันที่มีต่อลูกค้า ไปจนถึงการบริการและการนัดหมายเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และท้ายที่สุดแล้ว FSM จะช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีก รวมถึงงานที่ต้องใช้กระดาษที่ผู้ใช้ต้องเผชิญในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังพร้อมช่วยคุณเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ ด้วยการผลักดันให้ก้าวสู่รูปแบบธุรกิจที่เน้นการบริการมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมอบผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าของคุณ

ในขณะเดียวกัน FSM ที่ดียังจะช่วยให้พนักงานของคุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนที่ติดตั้งโซลูชั่น Mobile Field Service ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาชิ้นส่วนอะไหล่ที่ลูกค้าต้องการ หรือการเพิ่มใบแจ้งหนี้ การเสนอราคา และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการขับเคลื่อนให้คุณเดินหน้าเข้าสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นได้อย่างง่ายดาย

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร

การบริหารจัดการบริการยังเกี่ยวข้องกับการจัดบุคลากรที่เหมาะสมให้ไปยังสถานที่ที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไปพร้อมๆ กับที่คุณสามารถประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการดังกล่าว รวมถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างมากมาย

ตัวอย่างเช่น หากต้องการกระจายวิศวกรขององค์กรให้เดินทางไปให้บริการลูกค้าตามไซต์งานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา (Planning and Scheduling Optimization) มีความเหมาะสมกับคุณอย่างมาก โดยเครื่องมือนี้สามารถทำงานได้ในลักษณะเรียลไทม์เพื่อสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทีมบริการของคุณภายใต้เป้าหมายและ KPI ที่คุณกำหนดไว้ได้อย่างยืดหยุ่น

กล่าวคือ คุณอาจไม่สามารถมอบ “ช่วงเวลาของการบริการ” ให้กับลูกค้าได้แม้ว่าจะมีช่างบริการในมือเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่างบริการเหล่านั้นอยู่ผิดที่ผิดตำแหน่ง จึงไม่สามารถเดินทางไปให้บริการลูกค้าได้ทันการ

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาที่ดียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีวิสัยทัศน์ระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมการวางแผนสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ โดยการวางแผนสถานการณ์ในรูปแบบ “What If” (จะเกิดอะไรขึ้นถ้า…) จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าระดับการบริการจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากจำนวนพนักงานของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือคุณจะรับมืออย่างไรหากได้รับสัญญาใหม่เป็นจำนวนมาก 

ดังนั้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในขณะนี้ แต่ยังช่วยวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตได้ด้วย 

ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร

บริการที่มีประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการจัดการคำขอที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะดำเนินการผ่านช่องทางการบริการลูกค้าแบบใดก็ตาม โดยซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้

โซลูชั่นการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement) ที่เหมาะสมจะช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า โดยที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานไว้ได้ด้วยการลดความซ้ำซ้อนหรือเดินหน้าเข้าสู่รูปแบบการบริการลูกค้าในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะมีการเปิดใช้ศูนย์บริการสำหรับลูกค้าในหลากหลายช่องทาง (Omni Channel) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนผ่านช่องทางที่พวกเขาเลือก หรือรับการสนับสนุนอัตโนมัติในรูปแบบของแชทบอท ผู้ช่วยเสมือน หรือบริการตนเองได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีโมดูลต่างๆ เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่พร้อมช่วยคุณติดตามการสื่อสารพูดคุยระหว่างคุณกับลูกค้าด้วย

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการชิ้นส่วนและงานซ่อมคืออะไร

เมื่อจำเป็นต้องซ่อมผลิตภัณฑ์หรือทำการเปลี่ยนทดแทน คุณอาจรู้สึกว่าเป็นงานที่จะนำไปสู่ความยุ่งยากตามมา แต่ทราบไหมว่า สิ่งนี้อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจกับบริการของคุณได้ด้วยเช่นกัน ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการชิ้นส่วนและงานซ่อมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยจะช่วยให้คุณบริหารจัดการชิ้นส่วน งานซ่อม และการขนส่งที่เกี่ยวข้องได้อย่างรอบด้าน

ตัวอย่างเช่น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าช่างบริการสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนที่ถูกต้องในจุดที่เหมาะสม ไม่ว่าจะในศูนย์บริการหรือที่ไซต์งานของลูกค้าก็ตาม คุณจัดตารางเวลาสำหรับการส่งคืนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการประเมิน การเปลี่ยน หรือการซ่อมไว้อย่างไรบ้าง หากสามารถตอบคำถามได้หมด นอกจากจะสามารถยกระดับบริการได้แล้ว ยังเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการให้บริการเอาไว้ได้ด้วย

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการชิ้นส่วนและงานซ่อมจะช่วยให้คุณสามารถติดตามตำแหน่งและสต็อกของชิ้นส่วนบริการได้อย่างเหมาะสม จัดการซัพพลายเชนขาเข้าและขาออกของคุณ รวมถึงสต็อกของบริษัทภายนอก จัดการคลังสินค้าและคู่สัญญาของคุณ และจัดการระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับที่สำคัญได้อย่างดีเยี่ยม

คุณจะเลือกโซลูชั่นการบริหารจัดการบริการที่เหมาะสมได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการอาจมีความซับซ้อนสูง ดังนั้นในการเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสม การประเมินความต้องการบริการของคุณอย่างละเอียดในฐานะองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของเทคโนโลยีและมั่นใจได้ว่าโซลูชั่นดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณ 

ฟังก์ชั่นบริการต่างๆ ในธุรกิจสามารถแยกส่วนจากกันได้อย่างอิสระ และเป็นหน้าที่ของซอฟต์แวร์การบริหารจัดการบริการที่จะต้องนำแต่ละส่วนมาผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า

หากสิ่งที่คุณต้องการทำคือการยึดติดกับกระบวนการเดิมๆ ของการบริการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ที่คุณใช้งานอยู่ แสดงว่าคุณกำลังเดินถอยหลังไปหนึ่งก้าว เพราะคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกอีกต่อไป ขอแนะนำให้พยายามเก็บสิ่งที่ใช้ได้ผลจากบริการที่คุณมีอยู่เดิม และหาทางปรับเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมยกระดับประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น

ดังนั้นเมื่อต้องการโซลูชั่นการบริหารจัดการบริการ ให้ลองตั้งคำถามต่อไปนี้:

 • ระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนนี้ใช้ได้ผลกับการนัดหมายบริการหลายระดับที่ธุรกิจของคุณทำอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 
 • ระบบบริหารจัดการทีมงานนี้ยอมให้คุณจัดการพนักงานในแบบที่พวกเขาทำงานจริงๆ ได้หรือไม่ หรือเป็นแค่ระบบช่วยเพิ่มชื่อช่างลงในรายการบริการเท่านั้น
 • ซอฟต์แวร์ปรับประสิทธิภาพนี้สามารถช่วยจัดการการนัดหมายทั่วโลกที่บริษัทของคุณอาจต้องให้บริการกับลูกค้าด้วยใช่หรือไม่

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือการประเมินให้ทราบอย่างแน่ชัดว่าซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถถามคำถามที่ว่า “การบริหารจัดการบริการคืออะไร” ได้จากมุมมองขององค์กรของคุณโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ความสามารถที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีข้อมูลจากผู้ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของธุรกิจของคุณ ตั้งแต่พนักงานบริการ ลูกค้าไปจนถึงผู้จัดการคลังสินค้า หรือตั้งแต่วิศวกรภาคสนามไปจนถึงทีมโซเชียลมีเดีย และอย่าลืมว่าคุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการนำทุกสิ่งมาผสานรวมเข้าด้วยกัน เพราะนั่นจะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณมีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอและยังจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับของผู้ใช้ภายในองค์กรด้วย

เมื่อโซลูชั่นการบริหารจัดการบริการสอดคล้องกับแนวทางที่คุณต้องการให้บริการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต แสดงว่าโซลูชั่นดังกล่าวเป็นโซลูชั่นที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking Setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้การตลาด

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Ads และ Facebook Pixel

Save