เปลี่ยนวงจรชีวิตสินทรัพย์เป็นบริการ (Servitization) : รายได้รูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปัจจุบันเจ้าของสินทรัพย์จำนวนมากกำลังมองหาช่องทางที่จะเอาท์ซอร์สการบำรุงรักษาสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานสินทรัพย์   บริษัทรับเหมาก่อสร้างมักจะนำเสนอสัญญาบริหารสินทรัพย์ที่ทางบริษัทสร้างหรือผู้รับเหมาอื่นเป็นคนสร้าง

การเจอปัญหากำไรโครงการที่ลดลง การหยุดชะงักจากโรคระบาดโควิด และรายได้ที่ไม่ต่อเนื่อง ทำให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหันมาเสริมงานบริการซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม การทำ “สัญญาเพื่อผลลัพธ์” ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงความคิดโดยสิ้นเชิง บริษัทก่อสร้างต้องบริหารสัญญาที่ซับซ้อน และผลกำไรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพงานและการคำนวณต้นทุนได้อย่างแม่นยำ  

บทความนี้มองเห็นโอกาสที่จะนำเสนอรูปแบบธุรกิจการจัดการวงจรสินทรัพย์แบบครบวงจร  ซึ่งต้องพัฒนาองค์กรสู่ Digital Transformation และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์องค์กร (Enterprise Software) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เมื่อการก่อสร้างเปลี่ยนมาเป็นการจัดการ และการบำรุงรักษา

รูปแบบดั้งเดิมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะแบ่งโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสก่อสร้างจะได้เงินบริหารโครงการจากรายจ่ายที่นำไปลงทุน (Capital Expenditure)  เมื่อโครงการเริ่มออกแบบ วางแผน จัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ ทำสัญญา และก่อสร้างเสร็จสิ้น ก็จะมีการส่งมอบไปยังบริษัทอื่น เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาโดยค่าใช้จ่ายส่วนดำเนินการ (Operating Expenditure)

แต่ขณะนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มแบ่งแยกมากขึ้น การเผชิญปัญหาอัตรากำไรต่ำ ความเสี่ยงสูงและกำไรที่ลดลงในการสร้างสินทรัพย์   สัญญาในการบริหารและบำรุงรักษาสินทรัพย์ไม่ใช่เงินเล็กน้อย  และด้วยอายุของสินทรัพย์ซึ่งอาจจะกินเวลาหลายสิบปี และจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา การตกแต่งใหม่และอาจจะต้องมีการปรับปรุงสินทรัพย์  รายได้ต่อปีในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเริ่มตั้ง 1.40 – 1.85 เหรียญต่อตารางฟุต   การใช้เมตริกสัดส่วนของมูลค่าสินทรัพย์การเปลี่ยนทดแทนโดยเฉลี่ย (Average Replacement Asset Value: RAV)  ค่าใช้จ่ายประจำปีในการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดก็คือ 3% หรือน้อยกว่านั้น  ดังนั้นสรุปได้ว่าสัญญาการบำรุงรักษาอาคารจะอยู่ที่ 3-5 เปอร์เซนต์ของราคาสินทรัพย์ทั้งหมดต่อปี  ในเรื่องของอายุการใช้งานและการใช้งานโดยเฉลี่ย  จากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการศึกษาอาคารสูงที่สุด 100 อาคารที่มีการรื้อถอนโดยเจ้าของ ค้นพบว่าโดยเฉลี่ยอาคารมีอายุโดยเฉลี่ย 42 ปี  อ้างอิงตามอายุอาคารนี้ สัญญาบำรุงรักษาจะมีมูลค่า 120-200 เปอร์เซนต์มากกว่าราคาของตัวอาคาร   นอกจากนี้การรับประกันรายได้การดำเนินการหลังจากสร้างจะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถลดราคาประกวดการก่อสร้างเบื้องต้นได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและได้โปรเจกต์มากขึ้น

การทำกำไรในอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างอาคารหรือสินทรัพย์อีกต่อไป แต่เป็นแพ็คเกจที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมถึงระบบการจัดการโครงการและวงจรชีวิตของสินทรัพย์  สร้างโอกาสให้ผู้รับเหมาและผู้ผลิตให้เติบโตในอุตสาหกรรมด้วยกระแสรายได้ใหม่และกินระยะยาวนาน   ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่รายงานซึ่งจัดทำโดยบริษัทแม็คเคนซี่ได้ประมาณการการหยุดชะงักในอุตสาหกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อกำไรที่เกิดจากทุกจุดในอุตสาหกรรม (Annual Profit Pool) มูลค่าสูงถึง 265 พันล้านเหรียญ  

บทบาทของการทำ Digitalization และซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร

ทั่วโลก มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีบริการดำเนินการและบำรุงรักษาอาคารอยู่ในปัจจุบันน้อยมาก แต่ในประเทศอังกฤษแตกต่างออกไป มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างประมาณ 20 เปอร์เซนต์ที่มีแผนกดูแลอาคารอยู่ด้วย และบริษัทเหล่านี้ต่างก็มีการใช้เทคโนโลยี Digital Transformation และซอฟต์แวร์องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้   โดยหน่วยงานเหล่านี้ต่างก็มีบทบาทสำคัญทำให้ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นบริการ   ด้วยข้อมูลเรียลไทม์ ครบถ้วน และมีรายละเอียดเชิงลึกเป็นหัวใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างเช่นข้อตกลงระดับการให้บริการ Service-Level Agreement (SLAs) การจัดตารางงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาคสนาม      บริษัทต่างๆ เริ่มพากันมองหาซอฟต์แวร์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบำรุงรักษามากขึ้น ที่จะช่วยให้มองเห็นภาพรวม ช่วยด้านการทำรายงาน และการควบคุมที่จะเป็นในการสร้างรายได้จากโมเดลธุรกิจการดูแลวงจรสินทรัพย์ใหม่นี้

ผลกระทบของการผลิตแบบนอกสถานที่

การผลิตที่บูรณาการกับการก่อสร้าง (การผลิตแบบนอกสถานที่หรือแยกส่วน) โดยชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตโดยโรงงานถูกนำส่งไปยังไซต์ก่อสร้างเพื่อทำการประกอบและติดตั้ง บริษัทหน้าใหม่ที่ยอมรับแนวทางนี้ทำให้รูปแบบการก่อสร้างแบบเดิมๆเปลี่ยนไป

บริษัทบูคลูก(Boklok) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทก่อสร้าง Skanska และอีเกียได้สร้างบ้านประมาณ 12,000 หลังทั่วภูมิภาคสแกนดิเนเวีย และตอนนี้บริษัทบูคลูกกำลังก่อสร้างในประเทศอังกฤษ โดยการใช้วิธีการก่อสร้างรูปแบบใหม่ เช่น บ้านไม้ที่ผลิตนอกสถานที่ รวมเข้ากับของตกแต่งจากอีเกีย ขนส่งไปประกอบที่ไซต์งาน  โมเดลการผลิตนอกสถานที่นี้จะช่วยด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดความล่าช้าอันเป็นผลมาจากสภาวะอากาศเลวร้าย การก่อสร้างจะทำได้เร็วยิ่งขึ้น ลดเศษวัสดุก่อสร้างและใช้ทักษะเฉพาะทางน้อยลง

ผู้รับเหมาแบบดั้งเดิมที่ตอบรับความเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างแบบโมดูลจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมาก  บริษัทต้องสามารถใช้ระบบห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามสินค้าคงคลังและประสานงานกับชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่จัดส่งมาด้วย ซอฟต์แวร์ IFS Cloud สามารถช่วยให้บริษัทวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน และจัดการกับผู้ค้าภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกแบบโครงการ การผลิต และระบบโลจิสติกส์

การจัดการข้อมูลโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ (Building Information Modelling (BIM) โมเดลเสมือนจริงของวัตถุกายภาพ (Digital Twins) และการทำความเข้าใจความเสี่ยง

อุปสรรคสำคัญสองประการของการประมูลสัญญาบำรุงรักษาแบบราคาคงที่ (Fixed Price) ก็คืออายุสัญญาอาจใช้เวลาหลายปีซึ่งต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำและการหาค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง

รูปแบบการจัดการข้อมูลโครงการก่อสร้างทั้งโครงการ (BIM) แบบดิจิตอล 3 D เป็นมากกว่าการออกแบบ และเทคโนโลยี BIM ล่าสุดที่จะสร้างโมเดลเสมือนจริง Digital Twin ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยในด้านอื่นๆ อย่างเช่นเวลาและการจัดทำตารางเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รูปแบบ BIM ช่วยในการวิเคราะห์วงจรชีวิตได้อย่างแม่นยำ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์หรือบริการ

พวกเราเห็นโอกาสที่จะบูรณาซอฟต์แวร์ ERP ซึ่งจะช่วยให้งานด้านดูแล การบำรุงรักษา และการตกแต่งเพื่อนำมาคำนวณจากข้อมูลโมเดลเมื่อทำการประมูล  โซลูชันของ IFS จะช่วยให้ข้อมูลสินทรัพย์ BIM เพื่อบูรณาการทุกระยะของวงจรชีวิตสินทรัพย์

Disruptor ที่ไม่ถูก Disruption

การเป็น Disruptor ในกลุ่มธุรกิจไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรแบบ Disruptive   หนึ่งในแง่ที่น่าสนใจมากที่สุดของซอฟต์แวร์องค์กร ก็คือ บริษัทก่อสร้างแบบดั้งเดิม ที่ได้ใช้ IFS Cloud การก่อสร้างอาคาร ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในนำเสนอบริการดูแลสินทรัพย์ การบำรุงรักษาวงจรอายุสินทรัพย์ ที่ปฏิบัติได้ดี ความสามารถในด้านการจัดการ การดำเนินการสามารถเพิ่มได้อย่างไร้รอยต่อโดยการบูรณาการกับโมดูล ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืนจากรายได้การดูแลสินทรัพย์ซึ่งสร้างผลกำไรและมีความหลากหลาย

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IFS Cloud

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า