Human Capital Management on IFS Cloud

ในปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่องค์กรสมัยใหม่สามารถนำมาสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น การมีจำนวนพนักงานที่มากขึ้นย่อมมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการตามมา ระบบซอฟต์แวร์ HCM คือ เครื่องมือสำคัญที่จะมาเป็นตัวช่วยในการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดกระบวนการทำงานแบบเดิม 

Human Capital Management on IFS Cloud สามารถช่วยให้แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติต่างๆ ของพนักงานไม่ว่าจะเป็น ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา หลักสูตรพิเศษ หรือ ประกาศนียบัตร โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) และวิเคราะห์ว่าองค์กรจะสามารถช่วยเหลือให้พนักงานเพิ่มทักษะและคุณสมบัติ (Skill and Qualification) ด้านใดเพิ่มเติม 

Employee File

ฟังก์ชันในหน้านี้ แผนกทรัพยากรบุคคลสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของพนักงานเพื่อให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างรอบด้าน

 • ข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น รูปถ่าย ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการศึกษา ข้อมูลครอบครัว 
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งงาน แผนก หน้าที่ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน
 • ประวัติพฤติกรรมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการผิดทางวินัยหรือคำร้องของพนักงานในกรณีที่ถูกกลั่นแกล้งในสถานที่ทำงาน สามารถเก็บประวัติการสอบสวนและผลลัพธ์ ซึ่งองค์กรสามารถกำหนดเองได้
 • ขั้นตอนการพิจารณาให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ
 • ประวัติการประสบอุบัติเหตุของพนักงานภายในสถานที่ทำงาน (Health & Safety) เพื่อสามารถนำมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ว่าเกิดจากความประมาทของพนักงาน หรือ การจัดวางของตามสถานที่ทำงาน หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐาน เพื่อนำมาปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้

โดยข้อมูลส่วนใดที่มีเอกสารเป็นไฟล์ก็สามารถนำมาแนบในหน้า Employee File ทำให้แผนกบุคคลทำงานง่าย ลดการจัดเก็บเอกสารของพนักงานในรูปแบบกระดาษออกไป อย่างเช่น ไฟล์สแกนบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และประกาศนียบัตรต่างๆ

**ฟังก์ชัน Employee File สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงานเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบ HCM

Employee Qualification

ระบบการเก็บข้อมูลด้านทักษะและคุณสมบัติของพนักงานนั้น ทางองค์กรสามารถจัดหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกในการวิเคราะห์หรือการค้นหา เช่น หมวดความรู้ด้านภาษา ด้านไอที ด้านวิศวกรรม โดยกำหนดคุณลักษณะของงาน (Job) ในเบื้องต้นว่าคุณสมบัติของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมีลักษณะแบบใด  

ในหมวดหมู่ของแต่ละทักษะสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้ เช่น ทักษะด้านภาษาสามารถแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน นอกจากนี้ยังกำหนดระดับ (Level) ความรู้ตามที่ต้องการเพื่อให้ระบุว่าระดับภาษาของพนักงานอยู่ในระดับไหน เช่น ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ด้านการวางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตามตำแหน่งและเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น งานธุรการ มีการกำหนดว่า เจ้าหน้าที่ฝั่งธุรการควรจะรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel ใน Level – 1 เป็นต้น

** ฟังก์ชัน Job ใช้ในการกำหนดลักษณะคุณสมบัติของตำแหน่งงาน

หลังจากที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในฟังก์ชัน Job แล้ว  จากนั้นก็มาบันทึกคุณสมบัติงานของพนักงานในหน้า Qualification  ตามคุณสมบัติที่แท้จริงของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นประวัติการศึกษาประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม

**หน้าจอ Qualifications ใช้เก็บข้อมูลทักษะความสามารถของพนักงาน รวมถึงประกาศนียบัตรต่างๆ

จากข้อมูลที่ทางแผนกบุคคลกำหนดคุณสมบัติของฝ่ายธุรการ ระบบสามารถนำมาวิเคราะห์ว่าพนักงานตำแหน่งนี้ในปัจจุบันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าพนักงานท่านนี้ยังขาดทักษะในด้านโปรแกรม Excel ทำให้ Competency Achievement อยู่ที่ 67%

**ฟังก์ชัน Employee Summary ใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถของพนักงานตามที่บริษัทกำหนด

Qualification Finder

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำการค้นหาพนักงาน จากเงื่อนไขด้านคุณสมบัติ ทักษะ หรือค้นหาเอกสารต่างๆที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบุคคลต้องการหาพนักงานที่มีความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับ 1 ระบบก็จะทำการค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามกำหนด และสามารถบันทึกการค้นหานี้ เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตได้

**ฟังก์ชัน Qualification Finder ช่วยให้ค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

นอกจากฟังก์ชันที่กล่าวมาเบื้องต้น IFS Human Capital Management ยังมีฟังก์ชันด้านอื่นๆ เช่น

 • การจัดการฝึกอบรม (Training Management) 
 • การจัดการด้านการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน (Expense Management)
 • การจัดการวันลา (Absence Management)
 • การจัดหาพนักงาน (Recruitment)

และ ด้วย Human Capital Management on IFS Cloud จะทำให้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลพนักงานออนไลน์และดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์  อีกทั้งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองผ่านออนไลน์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (Personal Information) การขอลาหยุด (Leave) การขอเดินทาง (Travel Request) ทำใบเบิกค่าใช้จ่าย (Expense Claim) และ การบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance) เป็นต้นจะเห็นได้ว่าระบบ Human Capital Management เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการบริหารบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ความสะดวกในการเข้าถึงและจัดการข้อมูล โดยสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การทำงานของทั้งองค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น

กรุณากรอกแบบฟอร์ม

สำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Capital Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า