IFS Enterprise Operational Intelligence

IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) พร้อมช่วยเร่งการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ให้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยการนำเสนอมุมมองแบบ 360 องศาจากบนลงล่างของกระบวนการและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณทั่วทั้งองค์กร

IFS EOI ช่วยให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถตรวจสอบและประสานกระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกระบวนการต่างๆ จะเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ นอกจากนี้ โซลูชั่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมว่า ฟังก์ชั่นใดสามารถนำเสนอมูลค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าได้บ้าง ฟังก์ชั่นใดที่มีประสิทธิภาพน้อย และฟังก์ชั่นใดที่อาจต้องเสียทั้งเวลาและทรัพยากรกว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว IFS EOI จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังสามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ


ทำความรู้จักกับโซลูชั่น Enterprise Operational Intelligence

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ IFS EOI

บริษัทที่ประสบความสำเร็จล้วนตระหนักดีว่าการดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะที่ครบวงจร โดย IFS Enterprise Operational Intelligence จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจจากระดับบน ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ใน BizMap™ จากนั้นระบบจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติตตามตรวจสอบและบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างครบวงจร ซอฟต์แวร์ IFS EOI:

– ผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยการเสริมกลยุทธ์ขององค์กรจากบนลงล่าง
– นำเสนอภาพความจริงหนึ่งเดียวจากหลายแหล่งข้อมูล คุณจึงสามารถจัดทำแผนที่ ตรวจสอบ และจัดการองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ช่วยให้การดำเนินการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความรวดเร็ว และการกำหนดเป้าหมาย
– เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างสูงสุดแทนที่จะสร้างโซลูชั่นเฉพาะจุดภายในองค์กรหรือหน่วยงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการปรับปรุงความยืดหยุ่นและความสามารถในการคาดการณ์ทางธุรกิจของคุณโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับองค์กรอย่างครอบคลุม
– ลดระยะเวลาในการสร้างมูลค่า โดย IFS EOI จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยการประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเรียลไทม์โดยพิจารณาจากผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและเป้าหมายขององค์กร

จัดทำแผนที่เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

พัฒนามุมมองแบบองค์รวมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวในรูปแบบกราฟิกของห่วงโซ่คุณค่าด้วย BizMap™ และกำหนดลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณโดยใช้ IFS EOI ซึ่งแนวทางการดำเนินการจากบนลงล่างดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจะได้รับการจัดการภายใต้กระบวนการและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ อันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นในการดำเนินงาน

– ภาพความจริงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงการดำเนินงาน
– แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการ และ KPI ของคุณ
– ลดความซับซ้อนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
– กลไกการสร้างแบบจำลองที่พร้อมนำเสนอการดำเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง
– ส่วนควบคุมการทำงานแยกตามบทบาทที่พร้อมใช้งานบนเว็บ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ

การจัดทำแผนที่กระบวนการเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูล โดย IFS EOI จะตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณเทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยใช้ส่วนควบคุมการทำงานแยกตามบทบาทเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ รวมถึงประเมินผลกระทบของราคาวัตถุดิบหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพต่อผลกำไรที่ธุรกิจของคุณจะได้รับในแบบเรียลไทม์ IFS EOI จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรของคุณไปยังส่วนงานที่มีความสำคัญที่สุดเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

– ผสานรวมประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายใต้ระบบการทำงานหนึ่งเดียว
– ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ขึ้น
– ไม่พึ่งพาแหล่งข้อมูลทั่วไปแต่ใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่จริง
– ระบบข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับซอร์สโค้ด (source code)
– ใช้ประโยชน์จากสแต็ค Microsoft BI รวมทั้งใช้งานฟังก์ชั่นการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง

จัดการธุรกิจของคุณ

IFS EOI เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรและระบบวิเคราะห์อัจฉริยะขององค์กร ซึ่งเป็นความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ “What-if” แบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความแตกต่างเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจะช่วยประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที เช่น ราคาขายพลังงานต่อความสามารถในการสร้างผลกำไรและจุดคุ้มทุนของการผลิตไฟฟ้า

– ตัดสินใจได้เร็วและดีขึ้นผ่านการเตือนแบบเรียลไทม์ในเชิงรุก
– เวิร์กโฟลว์การดำเนินการตามแบบจำลองและข้อมูลเพื่อรองรับการจัดการกระบวนการแบบครบวงจร
– เชื่อมโยงผู้คนในองค์กรของคุณได้ในเวลาที่เหมาะสมและตรงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
– การดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดผ่านสถานการณ์สมมติ การวิเคราะห์แบบ What-if และการสนับสนุนการตัดสินใจ
– ความคล่องตัวของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและไม่กระทบการทำงาน

การมองเห็นอย่างครอบคลุม

แผนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะต้องขับเคลื่อนตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ภายใต้ตัวชี้วัดที่วัดผลได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์กรได้อย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง

ทุกแง่มุมที่สำคัญและการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจของคุณจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ใน BizMap™ การเพิ่มข้อมูลลงในระบบ BizMap จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงาน จะสามารถเชื่อมโยงกันผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ และการดำเนินงาน สิ่งนี้จะเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังให้การมองเห็น ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ และการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างชาญฉลาดทั่วทั้งองค์กร

หัวใจสำคัญของแนวทางนี้คือการนำห่วงโซ่คุณค่าของคุณเข้าไปไว้ในซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเป็นภาพความจริงขององค์กรเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้:

– แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการ และ KPI ของคุณ
– ลดความซับซ้อนและมีความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
– วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ในคลิกเดียว
– กลไกการสร้างแบบจำลองสำหรับการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัวและขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง
– ห่วงโซ่คุณค่าที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูล ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ระบบต้นทางหรือกระแสเหตุการณ์ต้องการใช้และส่งผลต่อระบบไอทีที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยตรง

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ IFS EOI

บริษัทที่ประสบความสำเร็จล้วนตระหนักดีว่าการดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานแบบอัจฉริยะที่ครบวงจร โดย IFS Enterprise Operational Intelligence จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจจากระดับบน ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ใน BizMap™ จากนั้นระบบจะดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติตตามตรวจสอบและบริหารจัดการกระบวนการทำงานอย่างครบวงจร ซอฟต์แวร์ IFS EOI:

– ผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยการเสริมกลยุทธ์ขององค์กรจากบนลงล่าง
– นำเสนอภาพความจริงหนึ่งเดียวจากหลายแหล่งข้อมูล คุณจึงสามารถจัดทำแผนที่ ตรวจสอบ และจัดการองค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ช่วยให้การดำเนินการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ความรวดเร็ว และการกำหนดเป้าหมาย
– เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างสูงสุดแทนที่จะสร้างโซลูชั่นเฉพาะจุดภายในองค์กรหรือหน่วยงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการปรับปรุงความยืดหยุ่นและความสามารถในการคาดการณ์ทางธุรกิจของคุณโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับองค์กรอย่างครอบคลุม
– ลดระยะเวลาในการสร้างมูลค่า โดย IFS EOI จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยการประเมินประสิทธิภาพของธุรกิจแบบเรียลไทม์โดยพิจารณาจากผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญและเป้าหมายขององค์กร

จัดทำแผนที่เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ

พัฒนามุมมองแบบองค์รวมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวในรูปแบบกราฟิกของห่วงโซ่คุณค่าด้วย BizMap™ และกำหนดลำดับความสำคัญของธุรกิจของคุณโดยใช้ IFS EOI ซึ่งแนวทางการดำเนินการจากบนลงล่างดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจะได้รับการจัดการภายใต้กระบวนการและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ อันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นในการดำเนินงาน

– ภาพความจริงหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงการดำเนินงาน
– แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการ และ KPI ของคุณ
– ลดความซับซ้อนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
– กลไกการสร้างแบบจำลองที่พร้อมนำเสนอการดำเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง
– ส่วนควบคุมการทำงานแยกตามบทบาทที่พร้อมใช้งานบนเว็บ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ

การจัดทำแผนที่กระบวนการเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการข้อมูล โดย IFS EOI จะตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของคุณเทียบกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยใช้ส่วนควบคุมการทำงานแยกตามบทบาทเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ รวมถึงประเมินผลกระทบของราคาวัตถุดิบหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพต่อผลกำไรที่ธุรกิจของคุณจะได้รับในแบบเรียลไทม์ IFS EOI จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรของคุณไปยังส่วนงานที่มีความสำคัญที่สุดเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

– ผสานรวมประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานภายใต้ระบบการทำงานหนึ่งเดียว
– ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ ขึ้น
– ไม่พึ่งพาแหล่งข้อมูลทั่วไปแต่ใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่จริง
– ระบบข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับซอร์สโค้ด (source code)
– ใช้ประโยชน์จากสแต็ค Microsoft BI รวมทั้งใช้งานฟังก์ชั่นการทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง

จัดการธุรกิจของคุณ

IFS EOI เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรและระบบวิเคราะห์อัจฉริยะขององค์กร ซึ่งเป็นความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ “What-if” แบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความแตกต่างเพื่อให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจะช่วยประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที เช่น ราคาขายพลังงานต่อความสามารถในการสร้างผลกำไรและจุดคุ้มทุนของการผลิตไฟฟ้า

– ตัดสินใจได้เร็วและดีขึ้นผ่านการเตือนแบบเรียลไทม์ในเชิงรุก
– เวิร์กโฟลว์การดำเนินการตามแบบจำลองและข้อมูลเพื่อรองรับการจัดการกระบวนการแบบครบวงจร
– เชื่อมโยงผู้คนในองค์กรของคุณได้ในเวลาที่เหมาะสมและตรงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
– การดำเนินธุรกิจอย่างชาญฉลาดผ่านสถานการณ์สมมติ การวิเคราะห์แบบ What-if และการสนับสนุนการตัดสินใจ
– ความคล่องตัวของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและไม่กระทบการทำงาน

การมองเห็นอย่างครอบคลุม

แผนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะต้องขับเคลื่อนตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ภายใต้ตัวชี้วัดที่วัดผลได้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนั้น จำเป็นที่จะต้องพิจารณาองค์กรได้อย่างครอบคลุมรอบด้านเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง

ทุกแง่มุมที่สำคัญและการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่จำเป็นต่อการจัดการธุรกิจของคุณจะได้รับการเก็บบันทึกไว้ใน BizMap™ การเพิ่มข้อมูลลงในระบบ BizMap จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ ยุทธวิธี และการปฏิบัติงาน จะสามารถเชื่อมโยงกันผ่านแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ และการดำเนินงาน สิ่งนี้จะเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งยังให้การมองเห็น ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะ และการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการอย่างชาญฉลาดทั่วทั้งองค์กร

หัวใจสำคัญของแนวทางนี้คือการนำห่วงโซ่คุณค่าของคุณเข้าไปไว้ในซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเป็นภาพความจริงขององค์กรเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้:

– แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ กระบวนการ และ KPI ของคุณ
– ลดความซับซ้อนและมีความสามารถในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
– วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ในคลิกเดียว
– กลไกการสร้างแบบจำลองสำหรับการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัวและขับเคลื่อนด้วยแบบจำลอง
– ห่วงโซ่คุณค่าที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูล ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ระบบต้นทางหรือกระแสเหตุการณ์ต้องการใช้และส่งผลต่อระบบไอทีที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยตรง

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อผสานรวมระบบวิเคราะห์การปฏิบัติงานอันทันสมัย

แพลตฟอร์มสำหรับองค์กรแบบปรับเปลี่ยนได้ของ IFS EOI™ จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับโฉมองค์กรให้มีความคล่องตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและแนวทางการขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองจะนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุม ช่วยให้บุคลากรสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการดำเนินธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับลูกค้า

IFS EOI: ดิจิทัลทวินภายในองค์กรของคุณ

เมื่อสร้างดิจิทัลทวิน (Digital Twin) ภายในองค์กรของคุณ เทคโนโลยี EOI ของเราจะช่วยให้คุณส่งมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากระบบไอทีที่มีอยู่ อีกทั้งยังช่วยให้คุณมองเห็นทุกสิ่งได้แบบเรียลไทม์ ควบคุมการดำเนินงานของคุณ และเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนอกลยุทธ์ของคุณ
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่าการสร้างดิจิทัลทวินภายในองค์กรจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพกลยุทธ์ รวมทั้งประเมินกระบวนการและ KPI เพื่อการส่งมอบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า