What is Field Service Management Software

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ หรือเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับกระบวนการเหล่านี้เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด แล้วซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการคืออะไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตาม เก็บบันทึก และปรับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภาคสนามและขั้นตอนการให้บริการ

ทั้งนี้ ไอเอฟเอสทราบดีว่างานบริการมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการภาคสนาม การซ่อมแซมคลังกระจายสินค้า การบำรุงรักษาที่ไซต์งาน หรือการช่วยเหลือเครือข่ายของตัวแทนจำหน่าย การจัดการขั้นตอนเหล่านี้ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของซอฟต์แวร์ ฮารด์แวร์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่จำนวนมาก

เปลี่ยนวิธีจัดการงานบริการภาคสนาม

โซลูชั่น FSM ของเรา:

– ช่วยลดงานเอกสารกระดาษที่ซ้ำซ้อน
– เปลี่ยนธุรกิจของคุณจากงานผลิตภัณฑ์ไปสู่งานที่เน้นบริการ
– จัดกลุ่ม จัดการ และจัดตารางเวลาให้เหมาะสมสำหรับช่างบริการและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
– พัฒนาแผนงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสำหรับการบริหารชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
– เริ่มสร้างแผนธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการตามผลลัพธ์ที่ได้


Integrated solutions for the challengers in A&D Manufacturing

การจัดการงานบริการภาคสนามคืออะไร

ในเรื่องของพื้นฐานของการจัดการงานบริการนั้น บริษัทที่ให้บริการอย่างแท้จริงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามคือเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการนัดหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการแจ้งข้อกำหนดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ไปจนถึงการนัดหมาย การรับประกัน และการจัดการสัญญา

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของการบริหารงานภาคสนาม:

– การจัดการใบงานบริการ
– การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน
– การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
– การจัดการการรับประกัน
– การจัดการประสิทธิภาพ
– การจัดการความรู้
– การจัดการงานซ่อม
– การจัดการสินทรัพย์
– การบริการภาคสนามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร

ความเป็นเลิศในการให้บริการเริ่มต้นจากการเลือกช่างให้ตรงกับงาน จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจุบันแล้วสร้างตารางเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทีมบริการของคุณ

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพตารางเวลา:

– เครื่องมือการวางแผน
– การปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
– การจัดตารางเวลา
– “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?” การวางแผนสถานการณ์
– การจัดการทรัพยากรองค์กร

ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร

กระบวนการของงานหลังบ้านกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาขั้นตอนที่มีความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ลดจำนวนสาขาสำนักงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรส่วนใหญ่ได้รับการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถอุดช่องว่างดังกล่าว ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าจะเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่จุดแรก กระบวนการหลังบ้าน และการต่อยอดความสามารถกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า:

– ศูนย์บริการแบบหลายช่องทาง
– ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
– แชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
– ระบบ CRM สำหรับงานบริการลูกค้า
– งานบริการสนับสนุนแบบครบวงจร
– การบริการตนเองสำหรับลูกค้า
– ความช่วยเหลือจากระยะไกล

ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมคืออะไร

องค์ประกอบสำคัญของการส่งมอบบริการที่มักถูกมองข้าม คือการรับประกันว่าช่างไปถึงไซต์งานพร้อมอะไหล่ที่ถูกต้อง สามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วกลับได้อย่างรวดเร็ว และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำรายการสถานที่และสต็อกของชิ้นส่วนบริการ จัดการกับห่วงโซ่อุปทานขาเข้าและขาออก กิจกรรมของคลังกระจายสินค้า และการใช้สต็อกของบุคคลอื่นได้อย่างครอบคลุม

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซม:

– การจัดการชิ้นส่วน
– ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
– การจัดการคลังกระจายสินค้า
– การจัดการผู้รับเหมา

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการงานบริการภาคสนาม

– วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามที่เหมาะสม
– ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามช่วยเราประหยัดเวลาได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ซอฟต์แวร์งานบริการที่ดีเยี่ยมต้องสามารถผสานรวมประสิทธิภาพของระบบการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไอเอฟเอสไม่เพียงนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในธุรกิจของคุณและสามารถสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

นั่นคือส่วนหนึ่งของความท้าทายในการนิยามซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นของงานบริการในธุรกิจมักมีความซับซ้อน หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม และไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้การหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับธุรกิจซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารโครงการ หลายบริษัทโดยเฉพาะที่ยังใหม่กับงานบริการและกำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้จากงานบริการสำหรับธุรกิจของตนได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชุดคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จึงทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนกระบวนการของงานบริการให้มีแบบแผนสำเร็จรูป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตัดองค์ประกอบบางอย่างในแผนบริการออกไป (ซึ่งบางครั้งหมายรวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี) เพื่อรับมือกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงานบริการซึ่งอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถมากมายให้รอบคอบยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ ระบบจัดการชิ้นส่วนนี้ใช้ได้ผลกับการนัดหมายบริการหลายระดับที่ฉันทำอยู่หรือไม่ ระบบการจัดการทีมงานนี้ยอมให้ฉันจัดการพนักงานในแบบที่พวกเขาทำงานจริงๆ ได้หรือไม่ หรือว่าเป็นแค่แสดงรายชื่อให้ดูเท่านั้น ซอฟต์แวร์เสริมสร้างประสิทธิภาพนี้สามารถจัดการกับการนัดหมายทั่วโลกที่บริษัทของฉันดูแลได้หรือไม่

การจัดการงานบริการภาคสนามคืออะไร

ในเรื่องของพื้นฐานของการจัดการงานบริการนั้น บริษัทที่ให้บริการอย่างแท้จริงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามคือเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการนัดหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการแจ้งข้อกำหนดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ไปจนถึงการนัดหมาย การรับประกัน และการจัดการสัญญา

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของการบริหารงานภาคสนาม:

– การจัดการใบงานบริการ
– การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน
– การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
– การจัดการการรับประกัน
– การจัดการประสิทธิภาพ
– การจัดการความรู้
– การจัดการงานซ่อม
– การจัดการสินทรัพย์
– การบริการภาคสนามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร

ความเป็นเลิศในการให้บริการเริ่มต้นจากการเลือกช่างให้ตรงกับงาน จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจุบันแล้วสร้างตารางเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทีมบริการของคุณ

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพตารางเวลา:

– เครื่องมือการวางแผน
– การปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
– การจัดตารางเวลา
– “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?” การวางแผนสถานการณ์
– การจัดการทรัพยากรองค์กร

ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร

กระบวนการของงานหลังบ้านกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาขั้นตอนที่มีความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ลดจำนวนสาขาสำนักงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรส่วนใหญ่ได้รับการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถอุดช่องว่างดังกล่าว ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าจะเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่จุดแรก กระบวนการหลังบ้าน และการต่อยอดความสามารถกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า:

– ศูนย์บริการแบบหลายช่องทาง
– ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
– แชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
– ระบบ CRM สำหรับงานบริการลูกค้า
– งานบริการสนับสนุนแบบครบวงจร
– การบริการตนเองสำหรับลูกค้า
– ความช่วยเหลือจากระยะไกล

ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมคืออะไร

องค์ประกอบสำคัญของการส่งมอบบริการที่มักถูกมองข้าม คือการรับประกันว่าช่างไปถึงไซต์งานพร้อมอะไหล่ที่ถูกต้อง สามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วกลับได้อย่างรวดเร็ว และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำรายการสถานที่และสต็อกของชิ้นส่วนบริการ จัดการกับห่วงโซ่อุปทานขาเข้าและขาออก กิจกรรมของคลังกระจายสินค้า และการใช้สต็อกของบุคคลอื่นได้อย่างครอบคลุม

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซม:

– การจัดการชิ้นส่วน
– ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
– การจัดการคลังกระจายสินค้า
– การจัดการผู้รับเหมา

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการงานบริการภาคสนาม

– วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามที่เหมาะสม
– ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามช่วยเราประหยัดเวลาได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ซอฟต์แวร์งานบริการที่ดีเยี่ยมต้องสามารถผสานรวมประสิทธิภาพของระบบการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไอเอฟเอสไม่เพียงนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในธุรกิจของคุณและสามารถสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

นั่นคือส่วนหนึ่งของความท้าทายในการนิยามซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นของงานบริการในธุรกิจมักมีความซับซ้อน หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม และไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้การหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับธุรกิจซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารโครงการ หลายบริษัทโดยเฉพาะที่ยังใหม่กับงานบริการและกำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้จากงานบริการสำหรับธุรกิจของตนได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชุดคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จึงทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนกระบวนการของงานบริการให้มีแบบแผนสำเร็จรูป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตัดองค์ประกอบบางอย่างในแผนบริการออกไป (ซึ่งบางครั้งหมายรวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี) เพื่อรับมือกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงานบริการซึ่งอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถมากมายให้รอบคอบยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ ระบบจัดการชิ้นส่วนนี้ใช้ได้ผลกับการนัดหมายบริการหลายระดับที่ฉันทำอยู่หรือไม่ ระบบการจัดการทีมงานนี้ยอมให้ฉันจัดการพนักงานในแบบที่พวกเขาทำงานจริงๆ ได้หรือไม่ หรือว่าเป็นแค่แสดงรายชื่อให้ดูเท่านั้น ซอฟต์แวร์เสริมสร้างประสิทธิภาพนี้สามารถจัดการกับการนัดหมายทั่วโลกที่บริษัทของฉันดูแลได้หรือไม่


Learn more about how IFS FSM software is used:

เปลี่ยนวงจรชีวิตสินทรัพย์เป็นบริการ (Servitization) : รายได้รูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปัจจุบันเจ้าของสินทรัพย์จำนวนมากกำลังมองหาช่องทางที่จะเอาท์ซอร์สการบำรุงรักษาสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานสินทรัพย์

Read more

5 MEGATREND ที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ พร้อมเหตุผลว่าทำไมการทำงานข้ามสายงาน (Cross-Functional Approach) จึงเป็นสิ่งสำคัญ

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่จะคาดการณ์ การหยุดชะงักกำลังรุนแรงขึ้น เกิดขึ้นเร็วขึ้น ส่งผลกระทบหนักขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนในอดีตอีกต่อไป

Read more

เหตุผล 7 ข้อในการเลือก IFS Cloud สำหรับอุตสาหกรรมไฮเทคและอุตสาหกรรมการผลิต

ซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยให้การประสานงานในแผนกต่างๆและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในการสร้างองค์ประกอบของธุรกิจประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

Read more

แนวทางใหม่สำหรับช่วงเวลาแห่งความท้าทาย

นปัจจุบัน อุตสาหกรรมผลิตมีความท้าทายสูง เนื่องจากเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดชะงักอย่างฉับพลัน สร้างความผันผวนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้น

Read more

Customer Relationship Management on IFS Cloud

ระบบ Customer Relationship Management หนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กรที่จะช่วยในการนำข้อมูลด้านต่างๆ ของลูกค้าที่ได้รับจากฝ่ายการตลาดและการขายมาวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า