What is Field Service Management Software

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ หรือเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการกับกระบวนการเหล่านี้เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุด แล้วซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการคืออะไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตาม เก็บบันทึก และปรับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภาคสนามและขั้นตอนการให้บริการ

ทั้งนี้ ไอเอฟเอสทราบดีว่างานบริการมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานบริการภาคสนาม การซ่อมแซมคลังกระจายสินค้า การบำรุงรักษาที่ไซต์งาน หรือการช่วยเหลือเครือข่ายของตัวแทนจำหน่าย การจัดการขั้นตอนเหล่านี้ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของซอฟต์แวร์ ฮารด์แวร์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่จำนวนมาก

เปลี่ยนวิธีจัดการงานบริการภาคสนาม

โซลูชั่น FSM ของเรา:

– ช่วยลดงานเอกสารกระดาษที่ซ้ำซ้อน
– เปลี่ยนธุรกิจของคุณจากงานผลิตภัณฑ์ไปสู่งานที่เน้นบริการ
– จัดกลุ่ม จัดการ และจัดตารางเวลาให้เหมาะสมสำหรับช่างบริการและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
– พัฒนาแผนงานที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสำหรับการบริหารชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
– เริ่มสร้างแผนธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการตามผลลัพธ์ที่ได้


Integrated solutions for the challengers in A&D Manufacturing

การจัดการงานบริการภาคสนามคืออะไร

ในเรื่องของพื้นฐานของการจัดการงานบริการนั้น บริษัทที่ให้บริการอย่างแท้จริงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามคือเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการนัดหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการแจ้งข้อกำหนดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ไปจนถึงการนัดหมาย การรับประกัน และการจัดการสัญญา

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของการบริหารงานภาคสนาม:

– การจัดการใบงานบริการ
– การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน
– การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
– การจัดการการรับประกัน
– การจัดการประสิทธิภาพ
– การจัดการความรู้
– การจัดการงานซ่อม
– การจัดการสินทรัพย์
– การบริการภาคสนามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร

ความเป็นเลิศในการให้บริการเริ่มต้นจากการเลือกช่างให้ตรงกับงาน จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจุบันแล้วสร้างตารางเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทีมบริการของคุณ

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพตารางเวลา:

– เครื่องมือการวางแผน
– การปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
– การจัดตารางเวลา
– “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?” การวางแผนสถานการณ์
– การจัดการทรัพยากรองค์กร

ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร

กระบวนการของงานหลังบ้านกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาขั้นตอนที่มีความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ลดจำนวนสาขาสำนักงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรส่วนใหญ่ได้รับการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถอุดช่องว่างดังกล่าว ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าจะเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่จุดแรก กระบวนการหลังบ้าน และการต่อยอดความสามารถกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า:

– ศูนย์บริการแบบหลายช่องทาง
– ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
– แชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
– ระบบ CRM สำหรับงานบริการลูกค้า
– งานบริการสนับสนุนแบบครบวงจร
– การบริการตนเองสำหรับลูกค้า
– ความช่วยเหลือจากระยะไกล

ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมคืออะไร

องค์ประกอบสำคัญของการส่งมอบบริการที่มักถูกมองข้าม คือการรับประกันว่าช่างไปถึงไซต์งานพร้อมอะไหล่ที่ถูกต้อง สามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วกลับได้อย่างรวดเร็ว และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำรายการสถานที่และสต็อกของชิ้นส่วนบริการ จัดการกับห่วงโซ่อุปทานขาเข้าและขาออก กิจกรรมของคลังกระจายสินค้า และการใช้สต็อกของบุคคลอื่นได้อย่างครอบคลุม

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซม:

– การจัดการชิ้นส่วน
– ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
– การจัดการคลังกระจายสินค้า
– การจัดการผู้รับเหมา

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการงานบริการภาคสนาม

– วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามที่เหมาะสม
– ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามช่วยเราประหยัดเวลาได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ซอฟต์แวร์งานบริการที่ดีเยี่ยมต้องสามารถผสานรวมประสิทธิภาพของระบบการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไอเอฟเอสไม่เพียงนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในธุรกิจของคุณและสามารถสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

นั่นคือส่วนหนึ่งของความท้าทายในการนิยามซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นของงานบริการในธุรกิจมักมีความซับซ้อน หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม และไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้การหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับธุรกิจซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารโครงการ หลายบริษัทโดยเฉพาะที่ยังใหม่กับงานบริการและกำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้จากงานบริการสำหรับธุรกิจของตนได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชุดคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จึงทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนกระบวนการของงานบริการให้มีแบบแผนสำเร็จรูป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตัดองค์ประกอบบางอย่างในแผนบริการออกไป (ซึ่งบางครั้งหมายรวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี) เพื่อรับมือกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงานบริการซึ่งอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถมากมายให้รอบคอบยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ ระบบจัดการชิ้นส่วนนี้ใช้ได้ผลกับการนัดหมายบริการหลายระดับที่ฉันทำอยู่หรือไม่ ระบบการจัดการทีมงานนี้ยอมให้ฉันจัดการพนักงานในแบบที่พวกเขาทำงานจริงๆ ได้หรือไม่ หรือว่าเป็นแค่แสดงรายชื่อให้ดูเท่านั้น ซอฟต์แวร์เสริมสร้างประสิทธิภาพนี้สามารถจัดการกับการนัดหมายทั่วโลกที่บริษัทของฉันดูแลได้หรือไม่

การจัดการงานบริการภาคสนามคืออะไร

ในเรื่องของพื้นฐานของการจัดการงานบริการนั้น บริษัทที่ให้บริการอย่างแท้จริงต้องการซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามคือเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่เพิ่มขีดความสามารถในการนัดหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการแจ้งข้อกำหนดตามข้อตกลงระดับการให้บริการ ไปจนถึงการนัดหมาย การรับประกัน และการจัดการสัญญา

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของการบริหารงานภาคสนาม:

– การจัดการใบงานบริการ
– การกำหนดราคาและการเรียกเก็บเงิน
– การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
– การจัดการการรับประกัน
– การจัดการประสิทธิภาพ
– การจัดการความรู้
– การจัดการงานซ่อม
– การจัดการสินทรัพย์
– การบริการภาคสนามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลาคืออะไร

ความเป็นเลิศในการให้บริการเริ่มต้นจากการเลือกช่างให้ตรงกับงาน จากนั้นจึงเป็นเรื่องของการวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา ซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพของตารางเวลา เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจุบันแล้วสร้างตารางเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทีมบริการของคุณ

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การวางแผนและการปรับประสิทธิภาพตารางเวลา:

– เครื่องมือการวางแผน
– การปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
– การจัดตารางเวลา
– “จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?” การวางแผนสถานการณ์
– การจัดการทรัพยากรองค์กร

ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าคืออะไร

กระบวนการของงานหลังบ้านกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใดก็ตาม องค์กรต่างๆ กำลังแสวงหาขั้นตอนที่มีความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด ลดจำนวนสาขาสำนักงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรส่วนใหญ่ได้รับการนำไปใช้เพื่อการให้บริการ สำหรับธุรกิจทุกขนาด ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดคือเครื่องมือที่ทำให้ธุรกิจสามารถอุดช่องว่างดังกล่าว ซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้าจะเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าที่จุดแรก กระบวนการหลังบ้าน และการต่อยอดความสามารถกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์ศูนย์บริการและการสร้างความผูกพันกับลูกค้า:

– ศูนย์บริการแบบหลายช่องทาง
– ระบบโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
– แชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
– ระบบ CRM สำหรับงานบริการลูกค้า
– งานบริการสนับสนุนแบบครบวงจร
– การบริการตนเองสำหรับลูกค้า
– ความช่วยเหลือจากระยะไกล

ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมคืออะไร

องค์ประกอบสำคัญของการส่งมอบบริการที่มักถูกมองข้าม คือการรับประกันว่าช่างไปถึงไซต์งานพร้อมอะไหล่ที่ถูกต้อง สามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วกลับได้อย่างรวดเร็ว และแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี ซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซมช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำรายการสถานที่และสต็อกของชิ้นส่วนบริการ จัดการกับห่วงโซ่อุปทานขาเข้าและขาออก กิจกรรมของคลังกระจายสินค้า และการใช้สต็อกของบุคคลอื่นได้อย่างครอบคลุม

ต่อไปนี้คือความสามารถหลักของซอฟต์แวร์การจัดการชิ้นส่วนและการซ่อมแซม:

– การจัดการชิ้นส่วน
– ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
– การจัดการคลังกระจายสินค้า
– การจัดการผู้รับเหมา

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการงานบริการภาคสนาม

– วิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามที่เหมาะสม
– ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการภาคสนามช่วยเราประหยัดเวลาได้อย่างไร

ซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ซอฟต์แวร์งานบริการที่ดีเยี่ยมต้องสามารถผสานรวมประสิทธิภาพของระบบการทำงานอัตโนมัติเข้ากับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในธุรกิจของคุณได้อย่างราบรื่น โดยไอเอฟเอสไม่เพียงนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มบริการรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในธุรกิจของคุณและสามารถสร้างระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

นั่นคือส่วนหนึ่งของความท้าทายในการนิยามซอฟต์แวร์การจัดการงานบริการ จะเห็นได้ว่าฟังก์ชั่นของงานบริการในธุรกิจมักมีความซับซ้อน หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม และไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้การหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับธุรกิจซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งของคุณนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์บริหารโครงการ หลายบริษัทโดยเฉพาะที่ยังใหม่กับงานบริการและกำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้จากงานบริการสำหรับธุรกิจของตนได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชุดคุณลักษณะพื้นฐานเหมือนกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ จึงทำให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนกระบวนการของงานบริการให้มีแบบแผนสำเร็จรูป ซึ่งหมายความว่าคุณต้องตัดองค์ประกอบบางอย่างในแผนบริการออกไป (ซึ่งบางครั้งหมายรวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี) เพื่อรับมือกับข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ หรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องตรวจสอบผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการจัดการงานบริการซึ่งอาจดูเหมือนว่ามีความสามารถมากมายให้รอบคอบยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ตัวอย่างคำถามดังนี้ ระบบจัดการชิ้นส่วนนี้ใช้ได้ผลกับการนัดหมายบริการหลายระดับที่ฉันทำอยู่หรือไม่ ระบบการจัดการทีมงานนี้ยอมให้ฉันจัดการพนักงานในแบบที่พวกเขาทำงานจริงๆ ได้หรือไม่ หรือว่าเป็นแค่แสดงรายชื่อให้ดูเท่านั้น ซอฟต์แวร์เสริมสร้างประสิทธิภาพนี้สามารถจัดการกับการนัดหมายทั่วโลกที่บริษัทของฉันดูแลได้หรือไม่


Learn more about how IFS FSM software is used:

ตรวจวัดสุขภาพและประสิทธิภาพสินทรัพย์องค์กร : HOW HEALTHY ARE YOUR ASSETS?

การจัดการสินทรัพย์เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ การผลิต และการทำกำไร ในโลกดิจิตอลการจัดการสินทรัพย์เริ่มมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น

Read more

การคาดการณ์ด้าน Field Service ของ IFS ในปี 2024: 4 แนวโน้มที่จะกำหนดลักษณะธุรกิจด้านการบริการ

ปี 2023 ได้นำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆและบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ และในปี 2024 ผู้นำด้านบริการระดับโลกต่างกันมุ่งเน้นในการคว้าโอกาสใหม่

Read more

การคาดการณ์ของ IFS ปี 2024: การจัดการสินทรัพย์ (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)

อุตสาหกรรมที่เน้นการจัดการสินทรัพย์เผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายในปี 2023 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของระบบการจัดการทรัพย์สินองค์กร

Read more

การคาดการณ์ของ IFS ในปี 2024 สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันในปี 2024 การใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่าง และเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า