Finance

การผสานรวมกับโซลูชั่นของไอเอฟเอสอย่างราบรื่นและชุดซอฟต์แวร์ขยายความสามารถของเรา ทำให้ IFS Finance กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจด้วยการสร้างข้อมูลการบัญชีที่ถูกต้องและทันเวลาสำหรับการจัดทำรายงานและการตัดสินใจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีความท้าทายในรูปแบบใด IFS Finance พร้อมมอบความสามารถและนำเสนอข้อมูลที่คุณต้องการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในจุดที่คุณต้องการมากที่สุด

IFS Finance พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าเสมอเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการควบรวมองค์กร การควบคุมทางการเงินของโครงการ การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบสากล


การควบคุมทางการเงินและการดำเนินงานที่คล่องตัวด้วย IFS Finance


IFS Applications ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของธุรกิจและทีมผู้บริหารของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนด้านซัพพลายเชน การจัดซื้อ การดำเนินงานกับสินทรัพย์ และการบำรุงรักษาได้โดยเฉลี่ย 20% นอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวสู่ระบบดิจิทัล

Zheng Xianjin
Supervisor of Information Equipment, SDIC Qinzhou Electric Power

0

%


ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม


0

%


ลดต้นทุนการจัดการด้วยการควบคุมแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน


0

%


ลดต้นทุนสินค้าคงคลังผ่านการประมาณการความต้องการที่ดีขึ้น

โซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจรสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด

การบัญชีการเงิน

บัญชีแยกประเภทแบบครบวงจรช่วยให้สามารถจัดการและตรวจสอบระบบบัญชีได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบ ทำให้สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยข้อมูลเดียวกันนี้สามารถใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลและสถานะของงบการเงินรวมได้อย่างละเอียด

แดชบอร์ดแบบกราฟิกขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคนมีมุมมองข้อมูลแยกตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยสามารถเข้าถึงจุดเชื่อมต่อของระบบได้โดยตรงเมื่อได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ความสามารถด้านการแบ่งปันข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะในรูปแบบอัตโนมัติยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่ารูปแบบกระบวนการ สถาปัตยกรรม หรือข้อกำหนดในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ด้วยบัญชีแยกประเภทหลายบัญชีและรหัสจำนวนมากในการทำบัญชีครั้งเดียว จึงทำให้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางการเงินอย่างมากมาย ส่งผลให้นักบัญชีด้านการจัดการและนักวิเคราะห์การเงินมีเวลามากขึ้นในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในสายงาน

การรวมส่วนของรหัสจำนวนมากได้ในคลิกเดียวช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงมุมมองผ่านแง่มุมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงหน่วยงาน ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ โครงการ ภูมิศาสตร์ หรือชุดข้อมูลแบบรวม

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับ Microsoft Excel ได้โดยตรงยังช่วยให้การจัดทำรายงานง่ายดายยิ่งขึ้นและสามารถจัดเตรียมชุดข้อมูลในเครื่องมือที่คุ้นเคยสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

การบัญชีโครงการและการควบคุมทางการเงิน

ชุดซอฟต์แวร์ควบคุมทางการเงินสำหรับโครงการจากไอเอฟเอสให้ความสามารถที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนทำสัญญา การผสานรวมกระบวนการอย่างครบวงจร จนถึงจุดสิ้นสุดของการเลิกดำเนินการและส่งมอบ

ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยระบบควบคุมการดำเนินงานสิบรายการ ได้แก่ ทะเบียนความเสี่ยง, ประกันภัย, คลัง, ประสิทธิภาพของผู้รับเหมาช่วง, กำหนดการจัดซื้อ, กราฟเส้นต้นทุน, รายได้และตารางการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย, งบต้นทุนและรายได้, การควบคุมเงินสดของโครงการ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรายได้และกำไรขั้นต้นจากการซื้อขาย

การบัญชีเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัท

การจัดการประสิทธิภาพองค์กร (CPM) เกี่ยวข้องกับการบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการส่งมอบข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับการคาดการณ์อัจฉริยะเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถบรรลุผลลัพธ์ขององค์กรได้ตามต้องการ

ชุดซอฟต์แวร์ IFS CPM จะผสานรวมข้อมูลจริง งบประมาณ และการคาดการณ์แบบบูรณาการและสามารถตรวจสอบได้เข้ากับระบบดิจิทัลทวินของธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการจัดเตรียมการคาดการณ์ตามผลลัพธ์และการแสดงภาพข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคตโดยเทียบกับบรรทัดฐานภายในองค์กรและบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อ FP&A, การวางแผนทรัพยากร, งบการเงินรวม, การนำเสนอภาพกลยุทธ์ขององค์กร หรือสิ่งใดก็ตาม IFS CPM สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเห็นผล

การเงินระดับโลก

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกในปัจจุบันหรือในอนาคตข้างหน้า IFS Finance ก็พร้อมรองรับการเติบโตด้วยบัญชีแยกประเภทแบบคู่ขนานหลายบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานในหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายเขตอำนาจศาลด้วยแพ็คเกจการสนับสนุนทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าธุรกิจของคุณจะมีความทันสมัยอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนตลอดเวลาเมื่อใช้บริการอัพเดตจากไอเอฟเอส

และเมื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทวินทางธุรกิจของเรา ก็จะสามารถกำหนดตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในโซลูชั่น CPM ของเราเพื่อประเมินความเสี่ยงขององค์กรและนำเสนอผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้แบบเรียลไทม์โดยอิงจากเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

การบัญชีการเงิน

บัญชีแยกประเภทแบบครบวงจรช่วยให้สามารถจัดการและตรวจสอบระบบบัญชีได้อย่างครอบคลุมทั้งระบบ ทำให้สามารถปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยข้อมูลเดียวกันนี้สามารถใช้เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลและสถานะของงบการเงินรวมได้อย่างละเอียด

แดชบอร์ดแบบกราฟิกขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคนมีมุมมองข้อมูลแยกตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยสามารถเข้าถึงจุดเชื่อมต่อของระบบได้โดยตรงเมื่อได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ความสามารถด้านการแบ่งปันข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะในรูปแบบอัตโนมัติยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่ารูปแบบกระบวนการ สถาปัตยกรรม หรือข้อกำหนดในอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ด้วยบัญชีแยกประเภทหลายบัญชีและรหัสจำนวนมากในการทำบัญชีครั้งเดียว จึงทำให้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจทางการเงินอย่างมากมาย ส่งผลให้นักบัญชีด้านการจัดการและนักวิเคราะห์การเงินมีเวลามากขึ้นในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจในสายงาน

การรวมส่วนของรหัสจำนวนมากได้ในคลิกเดียวช่วยให้ธุรกิจสามารถแสดงมุมมองผ่านแง่มุมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงหน่วยงาน ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์ โครงการ ภูมิศาสตร์ หรือชุดข้อมูลแบบรวม

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับ Microsoft Excel ได้โดยตรงยังช่วยให้การจัดทำรายงานง่ายดายยิ่งขึ้นและสามารถจัดเตรียมชุดข้อมูลในเครื่องมือที่คุ้นเคยสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้

การบัญชีโครงการและการควบคุมทางการเงิน

ชุดซอฟต์แวร์ควบคุมทางการเงินสำหรับโครงการจากไอเอฟเอสให้ความสามารถที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่กว้างขวางในอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนทำสัญญา การผสานรวมกระบวนการอย่างครบวงจร จนถึงจุดสิ้นสุดของการเลิกดำเนินการและส่งมอบ

ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยระบบควบคุมการดำเนินงานสิบรายการ ได้แก่ ทะเบียนความเสี่ยง, ประกันภัย, คลัง, ประสิทธิภาพของผู้รับเหมาช่วง, กำหนดการจัดซื้อ, กราฟเส้นต้นทุน, รายได้และตารางการเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย, งบต้นทุนและรายได้, การควบคุมเงินสดของโครงการ และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรายได้และกำไรขั้นต้นจากการซื้อขาย

การบัญชีเชิงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานของบริษัท

การจัดการประสิทธิภาพองค์กร (CPM) เกี่ยวข้องกับการบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการส่งมอบข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับการคาดการณ์อัจฉริยะเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถบรรลุผลลัพธ์ขององค์กรได้ตามต้องการ

ชุดซอฟต์แวร์ IFS CPM จะผสานรวมข้อมูลจริง งบประมาณ และการคาดการณ์แบบบูรณาการและสามารถตรวจสอบได้เข้ากับระบบดิจิทัลทวินของธุรกิจ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการจัดเตรียมการคาดการณ์ตามผลลัพธ์และการแสดงภาพข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคตโดยเทียบกับบรรทัดฐานภายในองค์กรและบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อ FP&A, การวางแผนทรัพยากร, งบการเงินรวม, การนำเสนอภาพกลยุทธ์ขององค์กร หรือสิ่งใดก็ตาม IFS CPM สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเห็นผล

การเงินระดับโลก

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกในปัจจุบันหรือในอนาคตข้างหน้า IFS Finance ก็พร้อมรองรับการเติบโตด้วยบัญชีแยกประเภทแบบคู่ขนานหลายบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานในหลายภาษา หลายสกุลเงิน และหลายเขตอำนาจศาลด้วยแพ็คเกจการสนับสนุนทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าธุรกิจของคุณจะมีความทันสมัยอยู่เสมอและได้รับการสนับสนุนตลอดเวลาเมื่อใช้บริการอัพเดตจากไอเอฟเอส

และเมื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทวินทางธุรกิจของเรา ก็จะสามารถกำหนดตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลกในโซลูชั่น CPM ของเราเพื่อประเมินความเสี่ยงขององค์กรและนำเสนอผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้แบบเรียลไทม์โดยอิงจากเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

IFS Finance

พบกับความสามารถของ IFS Finance และเรียนรู้วิธีที่ไอเอฟเอสให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสำหรับการบัญชีโครงการ การบัญชีเพื่อการจัดการ และการบัญชีการเงินในแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถรองรับการแสดงผลภาพเป็นจำนวนมากเพื่อนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร และการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่กำหนดไว้


Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management
Finance
Human Capital Management
Manufacturing
Procurement
Projects
Service
Supply Chain Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า