Human Capital Management

IFS Human Capital Management (HCM) ได้รับการออกแบบและรวมไว้ในแกนหลักของโซลูชั่นไอเอฟเอส และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกองค์กร

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้โซลูชั่น ERP ที่ครบวงจรและยืดหยุ่นซึ่งได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน

IFS HCM พร้อมช่วยพัฒนาบุคลากรปัจจุบันให้เติบโตเป็นทีมที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการจัดหาและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาความสามารถ การจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่าย การจัดการประสิทธิภาพ และระบบทรัพยากรบุคคลหลักสำหรับองค์กรระดับโลก


Terma ได้รับประโยชน์จากระบบบันทึกส่วนกลาง


ด้วยฟังก์ชั่นที่เปี่ยมประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ, CRM และ HR ทำให้ IFS Applications เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับโครงการเป็นหลักและมีการดำเนินงานทั่วโลก

Jørgen Eskildsen
Vice President of IT, Terma

0


ราย จากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงระบบส่วนกลางโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ทั้งยังพร้อมรองรับการขยายตัวได้ครอบคลุมทั่วโลกด้วย

โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับพนักงานของคุณ

ข้อมูลหลักส่วนกลาง

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยโซลูชั่น HCM ของเราจะช่วยให้คุณสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลส่วนกลางได้อย่างง่ายดายและเปิดให้ทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยการเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นสารสนเทศที่เหมาะกับผู้ใช้งานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาข้อมูลให้มีมาตรฐานระดับสูงเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโซลูชั่นนี้ โดยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณมีอยู่ในมือนั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างสูงสุดด้วยฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและระบบบริการตนเองผ่านมือถือของไอเอฟเอส

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยชุดกราฟิกของแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณมีข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้ตามต้องการ

การจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่าย

ทุกวินาทีคือเงินและยังส่งผลโดยตรงต่อโครงการและศูนย์ต้นทุนซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบอิงเวลา อีกทั้งยังมีความซับซ้อนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรได้ตามบทบาท สัญญา เขตอำนาจศาล และความสามารถ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือคิดต้นทุนแบบอิงเวลาด้วย

ไอเอฟเอสมีฟังก์ชั่นการคิดต้นทุนแบบอิงเวลาที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายโดยตรงที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ และด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินตามเวลาผ่านระบบจัดทำเงินเดือนและโซลูชั่นการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ครบวงจร คุณจึงมีเครื่องมือสำหรับจัดสรรและชำระเงินตามกฎขององค์กร กฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดในสัญญาของคุณ

การจัดการประสิทธิภาพ

บุคลากรในองค์กรของคุณควรเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสินทรัพย์ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม

การพิจารณาตรวจสอบดังกล่าวควรประกอบด้วยการประเมินตนเอง การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และการวัดผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระยะเวลาในการประเมินอย่างสม่ำเสมอ

IFS Human Capital Management จะช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถจัดการประสิทธิภาพได้โดยใช้โซลูชั่นที่ยืดหยุ่น ซึ่งได้มีการจัดเตรียมการพิจารณาตรวจสอบที่เหมาะสมกับทุกที่และทุกสถานการณ์

การพัฒนาความสามารถ

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ของโลก การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีที่มีจำหน่ายทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังและแนวโน้มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ตามไปด้วย

การพัฒนาความสามารถภายในองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรที่มีคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรและผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการความสามารถของไอเอฟเอส ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำพนักงานใหม่ การเป็นหุ้นส่วน การจ้างบุคคลภายนอก หรือการดูแลให้เกิดการเติบโต จะช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจได้ว่าบุคลากรของตนจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมถูกเวลาและมีทักษะตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

คุณต้องการทรัพยากรใดเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จ ยังขาดทักษะในด้านใดบ้าง จะมีการนำไปปรับใช้ที่ใด มีความต้องการมากเพียงใด และมีข้อมูลหลักที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดจำนวนบุคลากรหรือไม่

ความต้องการทรัพยากรในอนาคตและการวางแผนว่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ โดยโซลูชั่นของไอเอฟเอสจะช่วยให้กลยุทธ์กลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้สามารถจัดเตรียมทักษะและข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทีมจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ล่วงหน้ายังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดขึ้นได้

ข้อมูลหลักส่วนกลาง

เปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยโซลูชั่น HCM ของเราจะช่วยให้คุณสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลส่วนกลางได้อย่างง่ายดายและเปิดให้ทุกคนที่ทำงานในบริษัทหรือกลุ่มบริษัทเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยการเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นสารสนเทศที่เหมาะกับผู้ใช้งานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การรักษาข้อมูลให้มีมาตรฐานระดับสูงเพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโซลูชั่นนี้ โดยคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่คุณมีอยู่ในมือนั้นสามารถเชื่อถือได้อย่างสูงสุดด้วยฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรและระบบบริการตนเองผ่านมือถือของไอเอฟเอส

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยชุดกราฟิกของแอพพลิเคชั่นที่จะทำให้คุณมีข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้ตามต้องการ

การจัดสรรเวลาและค่าใช้จ่าย

ทุกวินาทีคือเงินและยังส่งผลโดยตรงต่อโครงการและศูนย์ต้นทุนซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีการคิดต้นทุนแบบอิงเวลา อีกทั้งยังมีความซับซ้อนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรได้ตามบทบาท สัญญา เขตอำนาจศาล และความสามารถ รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือคิดต้นทุนแบบอิงเวลาด้วย

ไอเอฟเอสมีฟังก์ชั่นการคิดต้นทุนแบบอิงเวลาที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายโดยตรงที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ และด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินตามเวลาผ่านระบบจัดทำเงินเดือนและโซลูชั่นการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่ครบวงจร คุณจึงมีเครื่องมือสำหรับจัดสรรและชำระเงินตามกฎขององค์กร กฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดในสัญญาของคุณ

การจัดการประสิทธิภาพ

บุคลากรในองค์กรของคุณควรเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสินทรัพย์ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาตรวจสอบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม

การพิจารณาตรวจสอบดังกล่าวควรประกอบด้วยการประเมินตนเอง การรับรู้ถึงวัตถุประสงค์และการวัดผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางด้านการบริหารจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระยะเวลาในการประเมินอย่างสม่ำเสมอ

IFS Human Capital Management จะช่วยให้พนักงานและผู้จัดการสามารถจัดการประสิทธิภาพได้โดยใช้โซลูชั่นที่ยืดหยุ่น ซึ่งได้มีการจัดเตรียมการพิจารณาตรวจสอบที่เหมาะสมกับทุกที่และทุกสถานการณ์

การพัฒนาความสามารถ

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ของโลก การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีที่มีจำหน่ายทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังและแนวโน้มของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ตามไปด้วย

การพัฒนาความสามารถภายในองค์กรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรที่มีคุณค่าเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรและผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการความสามารถของไอเอฟเอส ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำพนักงานใหม่ การเป็นหุ้นส่วน การจ้างบุคคลภายนอก หรือการดูแลให้เกิดการเติบโต จะช่วยให้บริษัทต่างๆ มั่นใจได้ว่าบุคลากรของตนจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมถูกเวลาและมีทักษะตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

คุณต้องการทรัพยากรใดเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จ ยังขาดทักษะในด้านใดบ้าง จะมีการนำไปปรับใช้ที่ใด มีความต้องการมากเพียงใด และมีข้อมูลหลักที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดจำนวนบุคลากรหรือไม่

ความต้องการทรัพยากรในอนาคตและการวางแผนว่าจะตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ โดยโซลูชั่นของไอเอฟเอสจะช่วยให้กลยุทธ์กลายเป็นระบบดิจิทัล ทำให้สามารถจัดเตรียมทักษะและข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการวางแผนบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทีมจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ล่วงหน้ายังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดขึ้นได้

IFS Human Capital Management™

พบกับความสามารถของ IFS Human Capital Management และวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดได้รับประโยชน์สูงสุดจากพนักงานและสนับสนุนให้พวกเขารับมือกับงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ IFS HCM เป็นชุดเครื่องมือแบบครบวงจรที่สนับสนุนวงจรชีวิตของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การดึงดูดผู้มีความสามารถผ่านการพัฒนาและการจัดสรรไปจนถึงการออกจากงานภายใต้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนในทุกขั้นตอน


Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management
Finance
Human Capital Management
Manufacturing
Procurement
Projects
Service
Supply Chain Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า