Manufacturing

IFS Manufacturing จะช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้วยโหมดการผลิตที่มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตตามสั่งไปจนถึงการผลิตตามสต็อกที่มี และไม่ว่าจะเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องไปจนถึงการผลิตตามกระบวนการ โซลูชั่นของเราก็พร้อมช่วยคุณ:

  • ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความพร้อมของวัสดุได้อย่างสูงสุด
  • คาดการณ์ ประมาณราคา และจัดกำหนดการได้อย่างแม่นยำ
  • ให้ความสำคัญกับคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
  • จัดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  • เพิ่มรายได้ด้วยการนำเสนอบริการนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์


อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา


ตอนนี้เราสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นด้วยมุมมองที่แม่นยำเกี่ยวกับระดับสต็อกในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ รวมถึงสต็อก ณ จุดจัดส่งด้วย เราสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว… โดยมั่นใจได้ว่าเรามีสต็อกที่ถูกต้องถูกเวลาในสถานที่ที่เหมาะสม

David Anderson
Head of Office Projects & IT, Pukka Herbs

0

%


การเติบโตเทียบปีต่อปี


0


ประเทศที่มีการจำหน่ายชา


0

%


สมุนไพรออร์แกนิคที่สามารถติดตามด้วยรหัสได้

ความสามารถหลัก

การควบคุมที่สมบูรณ์: ครอบคลุมตั้งแต่ใบขอซื้อไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์และอื่นๆ อีกมากมาย

IFS Manufacturing จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โหมดการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องไปจนถึงโหมดการผลิตแบบกระบวนการ

– จัดการกระบวนการผลิตได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ควบคุมการผลิตตามสต็อก, การผลิตตามสั่ง, การผลิตตามการคาดการณ์, โหมดการผลิตแบบผสมผสาน, การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรรม และอื่นๆ
– บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการจัดทำรายงานที่ยืดหยุ่น รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการหรือธุรกรรมด่านวัสดุด้วยรูปแบบที่ต้องการสำหรับระบบที่คุณใช้งานอยู่ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือเครื่องเทอร์มินัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
– ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการมองเห็นกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อไปจนถึงการตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควบคุมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของวัสดุ กำหนดการทำงาน และการจัดการคุณภาพแบบครบวงจร
– ซ่อมแซมส่วนประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตรงเวลาและตามงบประมาณ ทั้งยังนำเอาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร การจัดการด้านงานซ่อมมีพร้อมให้ใช้งานในโซลูชั่น ทำให้คุณสามารถควบคุมต้นทุน รายได้ และขอบเขตการทำงานได้อย่างเต็มที่

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ: ครอบคลุมตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบสินค้า

ป้องกันการหยุดทำงานด้วยความพร้อมของวัสดุที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นด้วยประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น

– ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือกำหนดรูปแบบการขายที่มีพร้อมใช้งานในระบบ ป้อนคำสั่งซื้อและคำนวณราคาขายตามการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้รายการวัสดุจำนวนมาก
– เพิ่มความพร้อมใช้งานของวัสดุและลดเงินทุนหมุนเวียนด้วยการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ลดระยะเวลาในการรอคอยสินค้าและผลกระทบจากความผันผวนในการบริหารงานแบบดั้งเดิม ทั้งยังมี MRP ที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์พร้อมให้ใช้งานอย่างเต็มที่
– ปรับตารางการผลิตของคุณให้เหมาะสมโดยใช้การวางแผนกำลังการผลิตแบบจำกัดหรือไม่มีที่สิ้นสุด ฟีเจอร์การวางแผนและการจัดกำหนดการที่แสดงผลด้วยภาพจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตตามแผนและในลำดับที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด

คาดการณ์ ประมาณราคา และจัดกำหนดการได้อย่างแม่นยำ

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและขจัดปัญหาสต็อกส่วนเกินหรือสินค้าหมดสต็อก โดยสามารถมองเห็นภาพการดำเนินงานของคุณได้อย่างถูกต้องด้วย IFS Manufacturing

– ดำเนินการวางแผนการขายและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ด้วยการสำรวจแผนการขาย การผลิต และสินค้าคงคลังของคุณโดยใช้สถานการณ์การคาดการณ์ต่างๆ
– กำหนดราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดเมื่อส่งใบเสนอราคา โดยเครื่องมือประเมินแบบพร้อมใช้ในตัวของเราจะช่วยคุณลดความซับซ้อนของการประมาณราคาและช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนทั่วทั้งองค์กรของคุณ โดยความสามารถในการวางแผนวัสดุจะคำนวณความต้องการวัสดุและกำลังการผลิตอิงตามการคาดการณ์และข้อมูลอุปทาน/อุปสงค์
– ตัดสินใจได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ด้วยระบบข้อมูลออนไลน์ที่ส่งตรงมาจากโรงงาน การคำนวณเวลาจริงสำหรับการดำเนินงาน การหยุดชะงัก เวลาทำงานโดยอ้อม เวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร และอื่นๆ จะถูกบันทึกไว้ในแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยปรับปรุงการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น

การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง

ใส่คุณภาพลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการคุณภาพแบบพร้อมใช้ในตัวของเรา

– ดำเนินการควบคุมคุณภาพโดยกำหนดแผนการควบคุม การทดสอบ และคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในการจัดซื้อและการผลิต ด้วยการสร้างแผนภูมิควบคุมกระบวนการทางสถิติและคำนวณดัชนีความสามารถสำหรับทุกกระบวนการ
– ตรวจจับกระบวนการที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ได้ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้วยฟังก์ชั่นการจัดทำรายงานกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) ของเรา ด้วยการลงทะเบียน NCR ให้กับสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องจักร การดำเนินงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า
– ใช้การตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อวิเคราะห์และรายงานประเด็นสำคัญของกระบวนการผลิตของคุณ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์แต่ละรายไปจนถึงโครงการทั้งหมด
– ใช้มุมมองระยะยาวสำหรับมาตรการแก้ไขและป้องกัน (CAPA) ด้วยการจัดการต้นเหตุของปัญหาผ่านกระบวนการควบคุม ซึ่งครอบคลุมการจัดการ วันที่เป้าหมายเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบยืนยัน และการปิดโครงการ
– ระบุ จัดลำดับความสำคัญ และจำกัดจุดล้มเหลวด้วยฟังก์ชั่น Failure Mode Effect Analysis (FMEA) ซึ่งจะลดความเป็นไปได้ของความล้มเหลวในการออกแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการโดยใช้กำลังคนและทรัพยากรให้น้อยที่สุด

การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับโลกและธุรกิจของคุณ การผลิตที่ยั่งยืนคือกุญแจสำคัญ โดยความสามารถในการจัดการรอยเท้านิเวศที่มีพร้อมใช้ในตัวของเราจะช่วยให้คุณสามารถ:

– ลดต้นทุนและของเสีย ด้วยการลดการใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกประกอบการดำเนินการ
– ตรวจสอบแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของคุณด้วยการติดตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงขั้นตอนการใช้งานและการสิ้นสุดอายุการใช้งาน
– ประกาศความมุ่งมั่นของคุณต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างประกาศเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งปันร่วมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณ
– ลดความซับซ้อนของกฎหมายที่บังคับใช้ ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น REACH, ROHS และ WEEE โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา

การควบคุมที่สมบูรณ์: ครอบคลุมตั้งแต่ใบขอซื้อไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์และอื่นๆ อีกมากมาย

IFS Manufacturing จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โหมดการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องไปจนถึงโหมดการผลิตแบบกระบวนการ

– จัดการกระบวนการผลิตได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน ควบคุมการผลิตตามสต็อก, การผลิตตามสั่ง, การผลิตตามการคาดการณ์, โหมดการผลิตแบบผสมผสาน, การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรรม และอื่นๆ
– บันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการจัดทำรายงานที่ยืดหยุ่น รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการหรือธุรกรรมด่านวัสดุด้วยรูปแบบที่ต้องการสำหรับระบบที่คุณใช้งานอยู่ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือเครื่องเทอร์มินัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
– ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยการมองเห็นกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด ครอบคลุมตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อไปจนถึงการตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควบคุมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของวัสดุ กำหนดการทำงาน และการจัดการคุณภาพแบบครบวงจร
– ซ่อมแซมส่วนประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ได้ตรงเวลาและตามงบประมาณ ทั้งยังนำเอาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร การจัดการด้านงานซ่อมมีพร้อมให้ใช้งานในโซลูชั่น ทำให้คุณสามารถควบคุมต้นทุน รายได้ และขอบเขตการทำงานได้อย่างเต็มที่

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ: ครอบคลุมตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบสินค้า

ป้องกันการหยุดทำงานด้วยความพร้อมของวัสดุที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นด้วยประสิทธิภาพเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น

– ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องมือกำหนดรูปแบบการขายที่มีพร้อมใช้งานในระบบ ป้อนคำสั่งซื้อและคำนวณราคาขายตามการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้รายการวัสดุจำนวนมาก
– เพิ่มความพร้อมใช้งานของวัสดุและลดเงินทุนหมุนเวียนด้วยการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ลดระยะเวลาในการรอคอยสินค้าและผลกระทบจากความผันผวนในการบริหารงานแบบดั้งเดิม ทั้งยังมี MRP ที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์พร้อมให้ใช้งานอย่างเต็มที่
– ปรับตารางการผลิตของคุณให้เหมาะสมโดยใช้การวางแผนกำลังการผลิตแบบจำกัดหรือไม่มีที่สิ้นสุด ฟีเจอร์การวางแผนและการจัดกำหนดการที่แสดงผลด้วยภาพจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตตามแผนและในลำดับที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างสูงสุด

คาดการณ์ ประมาณราคา และจัดกำหนดการได้อย่างแม่นยำ

ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพและขจัดปัญหาสต็อกส่วนเกินหรือสินค้าหมดสต็อก โดยสามารถมองเห็นภาพการดำเนินงานของคุณได้อย่างถูกต้องด้วย IFS Manufacturing

– ดำเนินการวางแผนการขายและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ด้วยการสำรวจแผนการขาย การผลิต และสินค้าคงคลังของคุณโดยใช้สถานการณ์การคาดการณ์ต่างๆ
– กำหนดราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดเมื่อส่งใบเสนอราคา โดยเครื่องมือประเมินแบบพร้อมใช้ในตัวของเราจะช่วยคุณลดความซับซ้อนของการประมาณราคาและช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น
– เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนทั่วทั้งองค์กรของคุณ โดยความสามารถในการวางแผนวัสดุจะคำนวณความต้องการวัสดุและกำลังการผลิตอิงตามการคาดการณ์และข้อมูลอุปทาน/อุปสงค์
– ตัดสินใจได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ด้วยระบบข้อมูลออนไลน์ที่ส่งตรงมาจากโรงงาน การคำนวณเวลาจริงสำหรับการดำเนินงาน การหยุดชะงัก เวลาทำงานโดยอ้อม เวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร และอื่นๆ จะถูกบันทึกไว้ในแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยปรับปรุงการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น

การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีข้อบกพร่อง

ใส่คุณภาพลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการคุณภาพแบบพร้อมใช้ในตัวของเรา

– ดำเนินการควบคุมคุณภาพโดยกำหนดแผนการควบคุม การทดสอบ และคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในการจัดซื้อและการผลิต ด้วยการสร้างแผนภูมิควบคุมกระบวนการทางสถิติและคำนวณดัชนีความสามารถสำหรับทุกกระบวนการ
– ตรวจจับกระบวนการที่ไม่สอดคล้องหรือไม่ได้ทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ด้วยฟังก์ชั่นการจัดทำรายงานกรณีที่ตรวจพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) ของเรา ด้วยการลงทะเบียน NCR ให้กับสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องจักร การดำเนินงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า
– ใช้การตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อวิเคราะห์และรายงานประเด็นสำคัญของกระบวนการผลิตของคุณ ตั้งแต่ซัพพลายเออร์แต่ละรายไปจนถึงโครงการทั้งหมด
– ใช้มุมมองระยะยาวสำหรับมาตรการแก้ไขและป้องกัน (CAPA) ด้วยการจัดการต้นเหตุของปัญหาผ่านกระบวนการควบคุม ซึ่งครอบคลุมการจัดการ วันที่เป้าหมายเสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบยืนยัน และการปิดโครงการ
– ระบุ จัดลำดับความสำคัญ และจำกัดจุดล้มเหลวด้วยฟังก์ชั่น Failure Mode Effect Analysis (FMEA) ซึ่งจะลดความเป็นไปได้ของความล้มเหลวในการออกแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการโดยใช้กำลังคนและทรัพยากรให้น้อยที่สุด

SUSTAINABILITY REPORTING OVER THE ENTIRE PRODUCT LIFECYCLE

การจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับโลกและธุรกิจของคุณ การผลิตที่ยั่งยืนคือกุญแจสำคัญ โดยความสามารถในการจัดการรอยเท้านิเวศที่มีพร้อมใช้ในตัวของเราจะช่วยให้คุณสามารถ:

– ลดต้นทุนและของเสีย ด้วยการลดการใช้พลังงานและการใช้วัตถุดิบโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกประกอบการดำเนินการ
– ตรวจสอบแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของคุณด้วยการติดตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงขั้นตอนการใช้งานและการสิ้นสุดอายุการใช้งาน
– ประกาศความมุ่งมั่นของคุณต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างประกาศเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแบ่งปันร่วมกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าของคุณ
– ลดความซับซ้อนของกฎหมายที่บังคับใช้ ด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เช่น REACH, ROHS และ WEEE โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา

มูลค่าทางธุรกิจในการผลิต

ในฐานะผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ เราให้ความสำคัญกับการส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงและวัดผลได้ให้กับลูกค้าของเราเสมอ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของเราออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณ และขจัดงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าออกจากกระบวนการที่มีอยู่ โดยคุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นจากซอฟต์แวร์เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนด้านวิศวกรรมมูลค่าทางธุรกิจเชิงรุกตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของโครงการ ในเอกสารรายงานฉบับนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลให้ทราบว่ากระบวนการวางแผนเชิงรุกนี้สามารถช่วยคุณให้บรรลุมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร

Morgan Motor Company เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบเดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การนำไอเอฟเอสมาใช้ทำให้ Morgan Motor Company สามารถผสานรวมแปดระบบเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งข้อมูลสำคัญทางธุรกิจทั้งหมดที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคน


Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management
Finance
Human Capital Management
Manufacturing
Procurement
Projects
Service
Supply Chain Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า