Procurement

IFS Procurement ช่วยคุณจัดการกระบวนการจัดซื้อได้อย่างครอบคลุมมตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการชำระเงินในโซลูชั่นเดียว โดยสามารถควบคุมการใช้จ่ายของบริการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนน้อยกว่าการใช้ระบบแบบแยกเดี่ยวต่างหาก ซอฟต์แวร์ของเราจะช่วยให้คุณสามารถ:

  • เสริมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการจัดหาจนถึงการทำสัญญาด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยง การประเมินซัพพลายเออร์ และการพัฒนาสัญญา
  • ดำเนินกระบวนการจัดหาจนถึงการชำระเงินได้อย่างครอบคลุมเพื่อลดการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมร่วมกับซัพพลายเออร์ที่ต้องการ
  • ลดต้นทุนและความเสี่ยงด้วยการกระชับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ความสามารถหลัก

ดูแลกระบวนการจัดหาของซัพพลายเออร์และการทำสัญญาให้อยู่ภายใต้การควบคุม

เสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการจัดหาจนถึงการทำสัญญาในองค์กรของคุณด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินซัพพลายเออร์ และการพัฒนาสัญญา

-ระบุแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้และปรับปรุงกระบวนการผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โซลูชั่นของเราช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์มุมมองและลำดับชั้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่างๆ เพื่อระบุว่าใครกำลังซื้ออะไรภายในองค์กรของคุณ ราคาที่พวกเขาจ่าย ผู้ขายที่ให้บริการ และอัตราการซื้อที่ไม่เหมาะสม

-ลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เลือกซัพพลายเออร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น ความสามารถ คุณภาพ และราคา

– รับมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านความสามารถในการพัฒนาสัญญาของเรา โดยสามารถมองเห็นกระบวนการจัดซื้อปลายน้ำของคุณที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณนำเสนอมุมมองข้อตกลง แค็ตตาล็อก และราคาที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคน

แนวทางที่สอดคล้องกัน: ตั้งแต่ใบขอซื้อจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

การเลือกซัพพลายเออร์และการเจรจาต่อรองข้อตกลงและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการบรรลุผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย IFS Procurement จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อปลายน้ำจนถึงการชำระเงินได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์ที่ต้องการได้

– ควบคุมข้อตกลงซัพพลายเออร์ เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ และกำหนดรายการราคาด้วยการจัดการสัญญา โดยใช้การตรวจสอบสัญญาของซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของคุณ

– บรรลุผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการการจัดซื้อ ด้วยการควบคุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน ตั้งแต่การส่งใบขอซื้อ การสั่งซื้อ การเร่งรัด ไปจนถึงการรับ การตรวจสอบ และการคืนสินค้า และด้วยโซลูชั่นที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์แบบในผลิตภัณฑ์ IFS Cloud ของเรา คุณจึงสามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้ภายในระบบเดียว เช่น การตรวจสอบสินค้าคงคลังในสต็อกก่อนเพิ่มคำสั่งซื้อ

– วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดการใบแจ้งหนี้และการเงิน ด้วยการจับคู่ใบแจ้งหนี้ ดำเนินการ GRNI (สินค้าที่ได้รับแบบไม่ออกใบแจ้งหนี้) และกระทบยอดใบสั่งซื้อในระบบแบบผสานรวมเพียงหนึ่งเดียว เมื่อทุกคนใช้ระบบเดียวกัน ข้อมูลการจัดซื้อและการเงินทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากจุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงข้อมูลการเงินโดยรวม

– ใช้ความสามารถขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถเติมสต็อกในกรณีเร่งด่วน เช่าอุปกรณ์จากซัพพลายเออร์ภายนอก ดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามใบสั่งซื้อ และอื่นๆ

เพิ่มมูลค่าสูงสุดในการสานความสัมพันธ์ร่วมกับซัพพลายเออร์ของคุณ

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ IFS Procurement จะช่วยให้คุณสามารถนำกระบวนการและพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับซัพพลายเออร์ของคุณไปใช้ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอในสินค้าและบริการที่คุณได้รับ

– กระชับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โดยคุณจะได้รับสินค้าและบริการได้มากขึ้น ตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณเมื่อใช้เครื่องมือที่สามารถคัดเลือก แนะนำ ดูแล และเลิกจ้างซัพพลายเออร์

– จัดการประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามระดับการบริการที่คุณกำหนดไว้ในสัญญาผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการตรวจสอบของเรา

– เสริมประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเออร์ของคุณด้วยการสนับสนุนแบบบริการตนเองเพื่อลดเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพ ความถูกต้อง และการสร้างผลกำไร

เชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยง — ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน

วิเคราะห์สัญญาประเภทต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดราคาจากต้นทุนไปจนถึงราคาคงที่ และคุณจะพบว่าซัพพลายเออร์แต่ละรายล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ การตรวจสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาหรือระดับความสามารถของซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพยังให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ด้วย
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น IFS Cloud จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตัวแปรด้านประสิทธิภาพดังกล่าวและเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินงานของคุณ

– ใช้ประโยชน์จากทะเบียนความเสี่ยงส่วนกลาง การจัดการความเสี่ยงจะกลายเป็นสิ่งพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคุณด้วยการอัพเดตและประเมินทะเบียนที่ใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

– อยู่เหนือความเสี่ยงของตลาด ตัวอย่างเช่น โซลูชั่นของเราจะช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงด้านวัสดุที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจากนโยบายการค้า ความสามารถในการส่งมอบของซัพพลายเออร์ และความขาดแคลนทั่วโลก/เฉพาะพื้นที่

– สร้างภาพรวมของความเสี่ยงที่มีต่อวงจรการจัดซื้อ IFS Procurement ได้รับการผสานรวมไว้ใน IFS Cloud คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สินค้าคงคลังและการเงิน ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์และการจัดส่ง

จัดการผู้รับเหมาช่วงที่มีความซับซ้อน: ตั้งแต่คำแนะนำในการทำงานไปจนถึงการชำระเงินสำหรับงานที่เสร็จสมบุรณ์

IFS Procurement จะช่วยคุณปกป้องโครงการของคุณจากความเสี่ยงของผู้รับเหมาช่วงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ขั้นตอนการชำระเงินคล่องตัวยิ่งขึ้น:

– ออกใบสั่งงานให้กับผู้รับเหมาช่วงและตรวจงานที่ทำเสร็จแล้วว่าเป็นไปตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

– จัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อรักษาขอบเขต ควบคุมต้นทุน ลดความเสี่ยง และรับรองผลลัพธ์ด้วยการเข้าถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดการผู้รับเหมาช่วง

– รับใบขอชำระเงิน ออกใบรับรองสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้ว จัดการยอดคงค้างสิ้นงวด และจับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบรับรองเพื่อชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง

ดูแลกระบวนการจัดหาของซัพพลายเออร์และการทำสัญญาให้อยู่ภายใต้การควบคุม

เสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการจัดหาจนถึงการทำสัญญาในองค์กรของคุณด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินซัพพลายเออร์ และการพัฒนาสัญญา

-ระบุแนวทางประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้และปรับปรุงกระบวนการผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โซลูชั่นของเราช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์มุมมองและลำดับชั้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายต่างๆ เพื่อระบุว่าใครกำลังซื้ออะไรภายในองค์กรของคุณ ราคาที่พวกเขาจ่าย ผู้ขายที่ให้บริการ และอัตราการซื้อที่ไม่เหมาะสม

-ลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรด้วยการประเมินซัพพลายเออร์ เลือกซัพพลายเออร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น ความสามารถ คุณภาพ และราคา

– รับมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของข้อกำหนดและเงื่อนไขผ่านความสามารถในการพัฒนาสัญญาของเรา โดยสามารถมองเห็นกระบวนการจัดซื้อปลายน้ำของคุณที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณนำเสนอมุมมองข้อตกลง แค็ตตาล็อก และราคาที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคน

แนวทางที่สอดคล้องกัน: ตั้งแต่ใบขอซื้อจนถึงการออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

การเลือกซัพพลายเออร์และการเจรจาต่อรองข้อตกลงและเงื่อนไขที่ดีที่สุดเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการบรรลุผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย IFS Procurement จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกระบวนการจัดซื้อปลายน้ำจนถึงการชำระเงินได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมกับซัพพลายเออร์ที่ต้องการได้

– ควบคุมข้อตกลงซัพพลายเออร์ เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ และกำหนดรายการราคาด้วยการจัดการสัญญา โดยใช้การตรวจสอบสัญญาของซัพพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของคุณ

– บรรลุผลด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการการจัดซื้อ ด้วยการควบคุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน ตั้งแต่การส่งใบขอซื้อ การสั่งซื้อ การเร่งรัด ไปจนถึงการรับ การตรวจสอบ และการคืนสินค้า และด้วยโซลูชั่นที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์แบบในผลิตภัณฑ์ IFS Cloud ของเรา คุณจึงสามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้ภายในระบบเดียว เช่น การตรวจสอบสินค้าคงคลังในสต็อกก่อนเพิ่มคำสั่งซื้อ

– วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ด้วยการจัดการใบแจ้งหนี้และการเงิน ด้วยการจับคู่ใบแจ้งหนี้ ดำเนินการ GRNI (สินค้าที่ได้รับแบบไม่ออกใบแจ้งหนี้) และกระทบยอดใบสั่งซื้อในระบบแบบผสานรวมเพียงหนึ่งเดียว เมื่อทุกคนใช้ระบบเดียวกัน ข้อมูลการจัดซื้อและการเงินทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากจุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงข้อมูลการเงินโดยรวม

– ใช้ความสามารถขั้นสูงที่ช่วยให้คุณสามารถเติมสต็อกในกรณีเร่งด่วน เช่าอุปกรณ์จากซัพพลายเออร์ภายนอก ดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามใบสั่งซื้อ และอื่นๆ

เพิ่มมูลค่าสูงสุดในการสานความสัมพันธ์ร่วมกับซัพพลายเออร์ของคุณ

ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ IFS Procurement จะช่วยให้คุณสามารถนำกระบวนการและพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกับซัพพลายเออร์ของคุณไปใช้ เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอในสินค้าและบริการที่คุณได้รับ

– กระชับความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โดยคุณจะได้รับสินค้าและบริการได้มากขึ้น ตรงเวลา และอยู่ภายใต้งบประมาณเมื่อใช้เครื่องมือที่สามารถคัดเลือก แนะนำ ดูแล และเลิกจ้างซัพพลายเออร์

– จัดการประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามระดับการบริการที่คุณกำหนดไว้ในสัญญาผ่านการประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการตรวจสอบของเรา

– เสริมประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเออร์ของคุณด้วยการสนับสนุนแบบบริการตนเองเพื่อลดเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพ ความถูกต้อง และการสร้างผลกำไร

เชื่อมั่นในการจัดการความเสี่ยง — ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจนถึงการชำระเงิน

วิเคราะห์สัญญาประเภทต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดราคาจากต้นทุนไปจนถึงราคาคงที่ และคุณจะพบว่าซัพพลายเออร์แต่ละรายล้วนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ การตรวจสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาหรือระดับความสามารถของซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพยังให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับซัพพลายเออร์รายนั้นๆ ด้วย
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น IFS Cloud จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตัวแปรด้านประสิทธิภาพดังกล่าวและเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินงานของคุณ

– ใช้ประโยชน์จากทะเบียนความเสี่ยงส่วนกลาง การจัดการความเสี่ยงจะกลายเป็นสิ่งพื้นฐานในกระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของคุณด้วยการอัพเดตและประเมินทะเบียนที่ใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

– อยู่เหนือความเสี่ยงของตลาด ตัวอย่างเช่น โซลูชั่นของเราจะช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงด้านวัสดุที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจากนโยบายการค้า ความสามารถในการส่งมอบของซัพพลายเออร์ และความขาดแคลนทั่วโลก/เฉพาะพื้นที่

– สร้างภาพรวมของความเสี่ยงที่มีต่อวงจรการจัดซื้อ IFS Procurement ได้รับการผสานรวมไว้ใน IFS Cloud คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สินค้าคงคลังและการเงิน ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์และการจัดส่ง

จัดการผู้รับเหมาช่วงที่มีความซับซ้อน: ตั้งแต่คำแนะนำในการทำงานไปจนถึงการชำระเงินสำหรับงานที่เสร็จสมบุรณ์

IFS Procurement จะช่วยคุณปกป้องโครงการของคุณจากความเสี่ยงของผู้รับเหมาช่วงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ขั้นตอนการชำระเงินคล่องตัวยิ่งขึ้น:

– ออกใบสั่งงานให้กับผู้รับเหมาช่วงและตรวจงานที่ทำเสร็จแล้วว่าเป็นไปตามขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

– จัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อรักษาขอบเขต ควบคุมต้นทุน ลดความเสี่ยง และรับรองผลลัพธ์ด้วยการเข้าถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจัดการผู้รับเหมาช่วง

– รับใบขอชำระเงิน ออกใบรับรองสำหรับงานที่ทำเสร็จแล้ว จัดการยอดคงค้างสิ้นงวด และจับคู่ใบแจ้งหนี้กับใบรับรองเพื่อชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วง

ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่

IFS Procurement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ IFS Cloud ที่ได้รับการผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและสร้างผลกำไรร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนน้อยกว่าการใช้โซลูชั่นการจัดซื้อแบบแยกเดี่ยวต่างหาก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์เหล่านี้และดูภาพรวมของคุณสมบัติและความสามารถทั้งหมดในโซลูชั่นการจัดซื้อของเรา


Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management
Finance
Human Capital Management
Manufacturing
Procurement
Projects
Service
Supply Chain Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า