Project

ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการวงจรชีวิตโครงการที่ซับซ้อนมักถูกบังคับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่แยกต่างหากเพื่อจัดการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการประมูล การค้า การประเมิน วิศวกรรม การจัดซื้อ การผลิต การวางแผน การควบคุมต้นทุน การก่อสร้าง การติดตั้ง และการว่าจ้าง

ความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรของเรารวมขั้นตอนดังกล่าวในกระบวนการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยจะมีการดึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ไปไว้ในแผนโครงการโดยตรงแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้สามารถควบคุมและมองเห็นต้นทุน เงินสด เวลา ทรัพยากร และความเสี่ยงได้ในเวลาจริง เรานำเสนอโซลูชั่นตามโครงการอย่างแท้จริง โดยเป็นโซลูชั่นระดับองค์กรที่สร้างขึ้นจากหลักการจัดการโครงการมากกว่าจะเป็นกระบวนการทำงานแบบซ้ำๆ


อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา


ตอนนี้ทุกอย่างผสานรวมอยู่ในไอเอฟเอสเรียบร้อยแล้ว ทำให้เราสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปกับสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงสำหรับโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของเราอย่างเห็นได้ชัด

Will Lane
Quantity Surveyor, Multiplex

0


ทวีป


0


ประเทศ


0


โครงการขนาดใหญ่

ความสามารถหลัก

โซลูชั่นแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับโครงการเป็นหลัก

ไอเอฟเอสจัดเตรียมโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับโครงการเป็นหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถใช้จัดการกับทุกขั้นตอนของโครงการและวงจรชีวิตของสินทรัพย์ได้

โซลูชั่นไอเอฟเอสสามารถจัดการวงจรชีวิตได้ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและการจัดซื้อ ไปจนถึงการผลิต การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา:

– การเสนอราคาโครงการไปจนถึงการทำสัญญา (การพัฒนาธุรกิจ, CRM, การประมาณการ)
– ตั้งแต่การทำสัญญาจนได้รับเงินสด (การจัดการสัญญา การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลง แอพพลิเคชั่นสำหรับการชำระเงิน การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย และการเรียกเก็บเงินที่เบิกได้)
– วิศวกรรมและการออกแบบ (การผสานรวมระบบ PDM, BIM และ CAD, การควบคุมเอกสาร, การติดตามเวลาและความคืบหน้า)
– การผลิต (รวมถึงการสนับสนุนนอกสถานที่และแบบแยกส่วน)
– การก่อสร้างและการติดตั้ง (แพ็คเกจงาน, การจัดการสัญญารับเหมาช่วง, การเช่าอุปกรณ์)
– การวางแผนโครงการ (Gantt, MS Project และการผสานรวมระบบ Primavera)

– การจัดการโครงการ (ความก้าวหน้าและมูลค่าที่ได้รับ, การคาดการณ์ต้นทุนโครงการ, การวางแผนทรัพยากร)
– ความเสี่ยงและโอกาส
– การรองรับเส้นทางวงจรสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ (BIM, Robotics, Digital Twins, IoT, AI)

นอกจากนี้ยังรวมถึงฟังก์ชั่นสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล คุณภาพ สุขภาพและความปลอดภัย และการเงินด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ: ครอบคลุมตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบสินค้า

ไอเอฟเอสให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาด้านงานก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญหรือบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกขนาดทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อาคาร ที่พักอาศัย โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การป้องกันประเทศ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน และสาธารณูปโภค

โซลูชั่นไอเอฟเอสประกอบด้วยโซลูชั่นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการขายและการจัดการสัญญารับเหมาช่วง การจัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญา (รูปแบบต่างๆ) การเช่าอุปกรณ์และการว่าจ้าง รวมถึงการคาดการณ์ทางการเงินของโครงการ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมระบบพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อรองรับเส้นทางวงจรสินทรัพย์ดิจิทัล (BIM, IoT, AI, Drones เป็นต้น) และช่วยให้สามารถจัดการแนวโน้มต่างๆ เช่น การผลิตแบบแยกส่วนและนอกสถานที่ ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น

IFS Construction, Infrastructure & Industrial Services industry solution

คาดการณ์ ประมาณราคา และจัดกำหนดการได้อย่างแม่นยำ

ไอเอฟเอสจัดเตรียมโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมทุกขนาดทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การป้องกันประเทศ การต่อเรือ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน และสาธารณูปโภค

การคาดการณ์ต้นทุนโครงการได้รับการผสานรวมในระบบอย่างพร้อมสรรพ ดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญา (รูปแบบต่างๆ) ซึ่งได้รับการผสานรวมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นด้วยเช่นกัน

IFS Engineering Contractors industry solution

การผลิตตามโครงการ

ไอเอฟเอสจัดเตรียมซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรรมทุกขนาดทั่วโลก ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น การป้องกันประเทศ น้ำมันและก๊าซ เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตแบบแยกส่วนสำหรับการก่อสร้าง และผู้ผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ซึ่งต่างจากการสั่งซื้อโซลูชั่นการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมส่วนใหญ่ เนื่องจาก IFS Applications จะช่วยให้องค์กรธุรกิจทั้งหมดสามารถทำงานตามแผนโครงการหลักที่ผสานรวมกับทุกส่วนของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำบัญชีเอาไว้อย่างพร้อมสรรพ โดยเมื่อใช้โซลูชั่นของเรา องค์กรธุรกิจทั้งหมดจะทำงานตามแผนโครงการแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียวที่จะมีการติดตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของโครงการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแผนโครงการจึงสามารถพัฒนาไปตามโครงการที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

IFS Manufacturing Industries solutions

โซลูชั่นแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับโครงการเป็นหลัก

ไอเอฟเอสจัดเตรียมโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับโครงการเป็นหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถใช้จัดการกับทุกขั้นตอนของโครงการและวงจรชีวิตของสินทรัพย์ได้

โซลูชั่นไอเอฟเอสสามารถจัดการวงจรชีวิตได้ทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและการจัดซื้อ ไปจนถึงการผลิต การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา:

– การเสนอราคาโครงการไปจนถึงการทำสัญญา (การพัฒนาธุรกิจ, CRM, การประมาณการ)
– ตั้งแต่การทำสัญญาจนได้รับเงินสด (การจัดการสัญญา การจัดการคำสั่งเปลี่ยนแปลง แอพพลิเคชั่นสำหรับการชำระเงิน การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมาย และการเรียกเก็บเงินที่เบิกได้)
– วิศวกรรมและการออกแบบ (การผสานรวมระบบ PDM, BIM และ CAD, การควบคุมเอกสาร, การติดตามเวลาและความคืบหน้า)
– การผลิต (รวมถึงการสนับสนุนนอกสถานที่และแบบแยกส่วน)
– การก่อสร้างและการติดตั้ง (แพ็คเกจงาน, การจัดการสัญญารับเหมาช่วง, การเช่าอุปกรณ์)
– การวางแผนโครงการ (Gantt, MS Project และการผสานรวมระบบ Primavera)

– การจัดการโครงการ (ความก้าวหน้าและมูลค่าที่ได้รับ, การคาดการณ์ต้นทุนโครงการ, การวางแผนทรัพยากร)
– ความเสี่ยงและโอกาส
– การรองรับเส้นทางวงจรสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ (BIM, Robotics, Digital Twins, IoT, AI)

นอกจากนี้ยังรวมถึงฟังก์ชั่นสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล คุณภาพ สุขภาพและความปลอดภัย และการเงินด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณ: ครอบคลุมตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการส่งมอบสินค้า

ไอเอฟเอสให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาด้านงานก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญหรือบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกขนาดทั่วโลก ครอบคลุมตั้งแต่ภาคส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น อาคาร ที่พักอาศัย โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การป้องกันประเทศ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน และสาธารณูปโภค

โซลูชั่นไอเอฟเอสประกอบด้วยโซลูชั่นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการขายและการจัดการสัญญารับเหมาช่วง การจัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญา (รูปแบบต่างๆ) การเช่าอุปกรณ์และการว่าจ้าง รวมถึงการคาดการณ์ทางการเงินของโครงการ นอกจากนี้ยังจัดเตรียมระบบพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อรองรับเส้นทางวงจรสินทรัพย์ดิจิทัล (BIM, IoT, AI, Drones เป็นต้น) และช่วยให้สามารถจัดการแนวโน้มต่างๆ เช่น การผลิตแบบแยกส่วนและนอกสถานที่ ในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น

IFS Construction, Infrastructure & Industrial Services industry solution

คาดการณ์ ประมาณราคา และจัดกำหนดการได้อย่างแม่นยำ

ไอเอฟเอสจัดเตรียมโซลูชั่นซอฟต์แวร์ทางธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมทุกขนาดทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การป้องกันประเทศ การต่อเรือ น้ำมันและก๊าซ พลังงาน และสาธารณูปโภค

การคาดการณ์ต้นทุนโครงการได้รับการผสานรวมในระบบอย่างพร้อมสรรพ ดังนั้นเราจึงสามารถควบคุมผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสัญญา (รูปแบบต่างๆ) ซึ่งได้รับการผสานรวมเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นด้วยเช่นกัน

IFS Engineering Contractors industry solution

การผลิตตามโครงการ

ไอเอฟเอสจัดเตรียมซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับผู้ผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรรมทุกขนาดทั่วโลก ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น การป้องกันประเทศ น้ำมันและก๊าซ เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตแบบแยกส่วนสำหรับการก่อสร้าง และผู้ผลิตอุปกรณ์ขนาดใหญ่

ซึ่งต่างจากการสั่งซื้อโซลูชั่นการผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมส่วนใหญ่ เนื่องจาก IFS Applications จะช่วยให้องค์กรธุรกิจทั้งหมดสามารถทำงานตามแผนโครงการหลักที่ผสานรวมกับทุกส่วนของธุรกิจ รวมถึงการจัดทำบัญชีเอาไว้อย่างพร้อมสรรพ โดยเมื่อใช้โซลูชั่นของเรา องค์กรธุรกิจทั้งหมดจะทำงานตามแผนโครงการแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียวที่จะมีการติดตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของโครงการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแผนโครงการจึงสามารถพัฒนาไปตามโครงการที่ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

IFS Manufacturing Industries solutions

การบันทึกต้นทุนโครงการในระบบ ERP

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลด้านต้นทุนในระบบโครงการ เช่น การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและงานก่อสร้างหรือการบริการตามการออกแบบตามวิศวกรรม เอกสารรายงานฉบับนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรคขององค์กรและเทคโนโลยีในการรับทราบต้นทุนโครงการ พร้อมกับเกณฑ์ในการเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคิดต้นทุนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลางที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียว

Morgan Motor Company เปิดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนระบบเดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Multiplex ใช้โซลูชั่นของไอเอฟเอสเพื่อจัดการกระบวนการอย่างครบวงจรของโครงการมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทั่วโลก ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าโซลูชั่นของเราช่วยให้บริษัทก่อสร้างชั้นนำระดับโลกแห่งนี้ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่าพันรายได้รับประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้อย่างไร การนำไอเอฟเอสมาใช้ทำให้ Morgan Motor Company สามารถผสานรวมแปดระบบเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งข้อมูลสำคัญทางธุรกิจทั้งหมดที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคน


Enterprise Resource Planning

Customer Relationship Management
Finance
Human Capital Management
Manufacturing
Procurement
Projects
Service
Supply Chain Management

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า